Jednym z powikłań raka jest przerzut, który może rozprzestrzeniać się na tkanki miękkie i odległe narządy.

Przerzuty występują również w kościach. W rzeczywistości przerzuty do kości są wtórnymi nowotworami tkanki kostnej wynikającymi z transferu nietypowych komórek z głównego ogniska z przepływem krwi i limfy.

Zwykle przerzuty do kości występują już w ostatnich stadiach onkopatologii. Ponadto około 80% przypadków przerzutów do kości występuje na tle raka mleczno-żelazowego i prostaty. Takie formacje objawiają się silnym bólem, częstymi złamaniami i hiperkalcemią.

Przyczyny

Najczęściej przerzuty do struktur kostnych występują w nowotworach płuc i nerek, prostacie i mlecznym nowotworze, nowotworach złośliwych w jajnikach i przewodzie pokarmowym, chłoniaku, chłoniaku i mięsakach.

Przerzuty do tkanki kostnej i innych nowotworów złośliwych, tylko znacznie mniej.

Kiedy człowiek jest zdrowy, jego tkanka kostna jest stale aktualizowana. Na ogół struktury kości charakteryzują się resorpcją, przebudową i tworzeniem kości. Procesy te są przeprowadzane przez aktywność komórkową osteoblastów i osteoklastów. Te struktury komórkowe są odpowiedzialne za tworzenie, wchłanianie i niszczenie tkanki kostnej.

Jeśli atypowe komórki wnikają w strukturę kości, następuje funkcjonowanie kości. Zdrowe komórki są przemieszczane, procesy interakcji osteoblastów z osteoklastami są zakłócane, co prowadzi do rozdzielenia ich aktywności.

W raku piersi

Przerzuty do struktury kości w mlecznym raku żelazawym występują limfogennie i krwiotwórczo. Taka lokalizacja przerzutów w raku piersi występuje dość często.

Rak z takimi przerzutami jest bardzo bolesny i nadmiernie podatny na patologiczne złamania, zwłaszcza w klatce piersiowej i kościach miednicy.

W zależności od rodzaju aktywacji komórek onkolodzy rozróżniają kilka rodzajów przerzutów do kości:

 1. Osteoplastic - towarzyszy powstawanie fok na kościach;
 2. Osteolityczny - gdy dominuje zniszczenie struktur kostnych.

Czyste typy w praktyce medycznej są stosunkowo rzadkie, znacznie częściej wykrywane są formy mieszane.

Objawy przerzutów do kości

Początkowo wtórne guzy kości rozwijają się bezobjawowo, ale wraz z rozwojem procesu nowotworowego powstaje określony obraz kliniczny:

 • Obecność hiperkalcemii;
 • Tendencja do złamań patologicznych;
 • Obecność kompresji kręgosłupa.

Hiperkalcemia jest zagrażającym życiu powikłaniem występującym u około 30–40% pacjentów z rakiem z przerzutami do kości.

Stan ten jest spowodowany nadmierną aktywnością osteoklastów, co prowadzi do wzrostu poziomu wapnia we krwi, co z kolei powoduje patologiczny wzrost wydalania nerek.

W rezultacie u pacjentów z rakiem z ogniskami przerzutowymi w kościach, oprócz hiperkalcemii, rozwija się hiperkalciuria, zaburza się przyjmowanie płynów i sodu, prowadząc do wielomoczu.

W wyniku takich zmian u pacjentów z nowotworami aktywność wielu systemów i narządów jest zakłócona:

 1. W czynnościach układu nerwowego odnotowuje się takie objawy, jak letarg i zaburzenia psychiczne, splątanie i zaburzenia afektywne;
 2. W czynności sercowo-naczyniowej występują nieprawidłowości, takie jak arytmie i niskie ciśnienie krwi, spadek częstości akcji serca, podczas gdy ryzyko niewydolności serca jest wysokie.
 3. Nerki są dotknięte przez nefrokalcynozę i wielomocz;
 4. W obszarze żołądkowo-jelitowym może rozwinąć się zespół nudności i wymiotów, częste zaparcia i brak apetytu, niedrożność jelit lub zapalenie trzustki.

Jeśli przerzuty do kości niszczą więcej niż połowę warstwy korowej, pojawiają się złamania patologiczne. Zwykle znajdują się w tkankach kostnych kręgosłupa (obszar lędźwiowy lub piersiowy) i kości biodrowych. Złamanie może się zdarzyć nawet przy niewielkich traumatycznych sytuacjach, takich jak niewygodny ruch lub słaby cios.

Często te pęknięcia pojawiają się bez wyraźnego powodu zewnętrznego. W przypadku złamania patologicznego może wystąpić przemieszczenie fragmentów kości, co prowadzi do zaburzeń czynnościowych kończyny (jeśli złamanie jest zlokalizowane na długiej kości rurkowej) i zaburzeń neurologicznych (jeśli złamanie jest zlokalizowane na strukturach kręgowych), co znacząco pogarsza jakość życia pacjenta z rakiem.

Rosnący guz i fragmenty kości mogą ściskać sąsiadujące tkanki.

W przypadku kompresji guza nowotworowego pojawiają się bóle, słabość zmartwień tkanek mięśniowych, pojawiają się oznaki upośledzonej wrażliwości, aw końcowych stadiach występują dysfunkcje narządów miednicy i paraliż.

Jeśli przerzuty obserwuje się w tkankach kręgowych, u pacjentów z rakiem może czasami wystąpić kompresja kręgosłupa. Zwykle zjawisko to występuje w przerzutach do kręgów piersiowych. Zaburzenia wywołane uciskiem mogą rozwijać się stopniowo (jeśli ściska przerzuty) lub gwałtownie (gdy są zgniecione kością lub jego fragmentem).

Objawy kompresji pojawiają się nagle. Jeśli taki znak zostanie ujawniony na początkowym etapie, to jego odwracalność (przynajmniej częściowa) jest całkiem możliwa. Jeśli jednak z nieaktywnością podczas kompresji, paraliż staje się nieodwracalny.

Jak rozpoznać przerzuty do kości?

Najbardziej informacyjną metodą diagnostyczną do wykrywania przerzutów do kości jest scyntygrafia szkieletowa, która pozwala dokładnie określić częstość występowania i zakres przerzutów.

Podobna procedura jest w stanie znaleźć formacje przerzutowe w dowolnej części ludzkiego szkieletu. Co więcej, wykrywanie rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych jest możliwe na początkowych etapach, gdy zaczynają się pojawiać oczywiste zaburzenia w strukturze kości.

Za pomocą badania rentgenowskiego przerzuty do kości można wykryć tylko na etapie wystarczającej dojrzałości formacji wtórnej, gdy około połowa masy kostnej została już zniszczona.

Zdjęcie przerzutów w kościach biodrowych na zdjęciach rentgenowskich

Ale z drugiej strony taka diagnoza pozwala nam odróżnić konkretny rodzaj edukacji przerzutowej. Jasnobiałe plamy wskazują na przerzuty blastyczne, a szaro-białe plamy wskazują na lityczny rodzaj przerzutów.

Diagnozę radioizotopową lub osteoscintigrafię przeprowadza się za pomocą radiofarmaceutyku Resoscan, który podaje się pacjentowi z rakiem na kilka godzin przed skanowaniem.

Ponadto diagnostyka może obejmować tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny, wykrywanie markerów resorpcji w moczu, badania krwi itp. Jeśli wykryje się przerzuty w kościach czaszki, onkolodzy zalecają dokładne zbadanie wszystkich narządów, aby wyeliminować możliwość ich uszkodzenia.

Czy jesteś wyleczony?

Przerzuty do kości czaszki obserwuje się głównie w raku nerki lub tarczycy, a ich leczenie można wykonać przy użyciu różnych technik:

 • Interwencje chirurgiczne są wykonywane z zastosowaniem terapii paliatywnej i są niezbędne w przypadku wszelkiego rodzaju powikłań (ucisk, złamania itp.). Po operacji zespół bólowy zostaje wyeliminowany, przywracane są funkcje szpiku kostnego lub kończyny itp.
 • Radioterapia i chemioterapia przerzutów do kości są stosowane w złożonym leczeniu zachowawczym, jak również w okresie przedoperacyjnym lub pooperacyjnym. Te techniki mogą zniszczyć komórki rakowe i zapobiec ich proliferacji.
 • Leczenie bisfosfonianami. Leki te spowalniają procesy zaburzeń struktur kostnych.
 • Radiofarmaceutyki po podaniu powodują zniszczenie aktywnych komórek nowotworowych.
 • Immunoterapia polega na użyciu specjalnych narzędzi w celu zwiększenia stabilności organizmu, dzięki czemu układ odpornościowy może wytrzymać rozprzestrzenianie się guza w całym ciele.

Film o lekach do leczenia przerzutów do kości:

Leczenie lekami bisfosfonianowymi

Bisfosfoniany to leki, które zapobiegają utracie masy kostnej. Mają one za zadanie tłumić aktywność osteoklastyczną i zapobiegać niszczeniu kości.

W miejscu wzrostu guza wtórnego bisfosfoniany są wchłaniane przez komórki osteoklastów, w wyniku czego spowalniają lub zatrzymują swoją aktywność. Ponadto stosowanie bisfosfonianów zapobiega syntezie osteoklastów, które przedwcześnie umierają lub ulegają samozniszczeniu.

Bisfosfoniany są podzielone na 2 grupy. Jedna grupa leków zawiera związki azotowe i jest bardziej skuteczna wobec guzów przerzutowych. Należą do nich leki takie jak Ibandronian, Alendronate, Pamidronate itp. Druga grupa nie zawiera azotu, na przykład klodronianu, tydronianu itp. Leki te mają niższy efekt terapeutyczny.

Prognoza i oczekiwana długość życia

Końcowe prognozy zależą od lokalizacji pierwotnego raka.

 1. Jeśli przerzuty do kości powstają z raka płuc, pacjent będzie żył przez około pół roku.
 2. Jeśli pierwotna zmiana znajduje się w gruczole krokowym, oczekiwana długość życia wyniesie około 1-3 lat.
 3. Jeśli źródłem przerzutów do struktury kości jest rakowaty guz piersi, wówczas oczekiwana długość życia wyniesie około 1,5-2 lata.
 4. Rak nerki z przerzutami do kości pozostawia pacjenta chorego na raka przez około rok życia.
 5. W przypadku czerniaka z przerzutami do kości oczekiwana długość życia nie przekracza sześciu miesięcy.
 6. W przypadku raka tarczycy, który rozprzestrzenił się na tkankę kostną, oczekiwana długość życia wyniesie około 4 lat.

Przerzuty do kości są niezwykle niebezpieczne. Jeśli zostanie wykryty w odpowiednim czasie, prawdopodobnie uratuje życie pacjenta.

http://gidmed.com/onkologiya/oslozhneniya/metastazy-v-kostyah.html

Przerzuty do kości

Przerzuty do kości to wtórne złośliwe zmiany w tkance kostnej spowodowane rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych z pierwotnego guza innego narządu. Manifestowanie narastającego bólu, hiperkalcemii i złamań patologicznych. W niektórych przypadkach można wykryć gęstą formację podobną do guza w obszarze dotkniętym chorobą. Po ściśnięciu dużego naczynia występują zaburzenia krążenia, a gdy pnie nerwowe są ściśnięte, pojawiają się objawy neurologiczne. Diagnoza jest ustalana na podstawie wywiadu, skarg, obiektywnych danych z badań, wyników badań laboratoryjnych i instrumentalnych. Leczenie - radioterapia, chemioterapia, chirurgia.

Przerzuty do kości

Przerzuty do kości - uszkodzenie kości w wyniku rozprzestrzeniania się złośliwych komórek z przepływem krwi lub limfy. Występują w późnych stadiach raka. 80% wtórnych nowotworów kości wykrywa się w raku piersi i raku prostaty. Ponadto przerzuty do kości często występują w nowotworach złośliwych tarczycy, raku płuca, nowotworach złośliwych nerek, mięsaku, chłoniaku i chłoniaku Hodgkina. W przypadku innych guzów uszkodzenie kości jest mniej powszechne. Rak jajnika, rak szyjki macicy, guzy tkanek miękkich i przerzuty do przewodu pokarmowego są bardzo rzadko diagnozowane. Zabieg wykonują specjaliści z dziedziny onkologii, traumatologii i ortopedii.

Rodzaje przerzutów do kości

W tkance kostnej nieustannie zachodzą procesy resorpcji i tworzenia kości. Zwykle procesy te są zrównoważone. Złośliwe komórki w obszarze przerzutów zakłócają tę równowagę niepotrzebnie aktywując osteoklasty (komórki niszczące tkankę kostną) lub osteoblasty (młode komórki nowej tkanki kostnej). Biorąc pod uwagę dominującą aktywację osteoklastów lub osteoblastów, wyróżnia się dwa typy przerzutów do kości: osteolityczny, w którym przeważa zniszczenie tkanki kostnej i osteoplastyczny, w którym następuje konsolidacja obszaru kości. W praktyce czyste typy przerzutów do kości są rzadkie, przeważają formy mieszane.

Najczęściej wtórne ogniska są wykrywane w kościach z bogatym ukrwieniem: w kręgosłupie, żebrach, kościach miednicy, kościach czaszki, kości udowych i kości ramiennych. W początkowych stadiach przerzuty do kości mogą być bezobjawowe. W następstwie towarzyszy im coraz większy ból. Przyczyną bólu staje się zarówno mechaniczna (z powodu kompresji), jak i chemiczna (w wyniku uwalniania dużej liczby prostaglandyn) stymulacja receptorów bólowych zlokalizowanych w okostnej. Ból w przerzutach do kości wzrasta w nocy i po wysiłku. Z biegiem czasu ból staje się bolesny, nie do zniesienia, stan pacjenta łagodzi się dopiero po zażyciu narkotycznych leków przeciwbólowych.

Dość duże przerzuty w kości mogą powodować widoczne deformacje, być wykrywane w badaniu palpacyjnym w postaci guza lub oglądane na radiogramach w postaci miejsca zniszczenia. Poważnym powikłaniem przerzutów do kości są złamania patologiczne, występujące w kościach kanalików w 15–25% przypadków oraz w okolicach kręgów w prawie połowie przypadków. Czasami w procesie wzrostu przerzuty w kości ściskają się w pobliżu dużych naczyń lub nerwów. W pierwszym przypadku występują zaburzenia krążenia, w drugim zaburzenia neurologiczne. Ucisk rdzenia kręgowego i hiperkalcemia należą również do poważnych powikłań tej patologii. Miejscowe objawy przerzutów do kości łączy się z częstymi objawami raka: osłabieniem, utratą apetytu, utratą masy ciała, nudnościami, apatią, zmęczeniem, niedokrwistością i gorączką.

Objawy przerzutów do kości

Hiperkalcemia

Hiperkalcemia jest zagrażającym życiu powikłaniem, które występuje u 30–40% pacjentów z przerzutami do kości. Przyczyną rozwoju staje się zwiększona aktywność osteoklastów, w wyniku czego ilość wapnia we krwi ze zniszczonej kości przewyższa zdolności wydalnicze nerek. U pacjentów z przerzutami do kości występują hiperkalcemia i hiperkalciuria, proces ponownego wychwytu wody i sodu w kanalikach nerkowych jest zaburzony. Polyuria rozwija się. Powstaje błędne koło: z powodu wielomoczu zmniejsza się objętość płynu w organizmie, co prowadzi do zmniejszenia filtracji kłębuszkowej. Z kolei zmniejszenie filtracji kłębuszkowej powoduje wzrost reabsorpcji wapnia w kanalikach nerkowych.

Hiperkalcemia z przerzutami do kości powoduje zaburzenia aktywności różnych narządów i układów. Po stronie ośrodkowego układu nerwowego obserwuje się zaburzenia psychiczne, letarg, zaburzenia afektywne, miopatię proksymalną, splątanie i utratę przytomności. Po stronie układu sercowo-naczyniowego wykrywa się spadek ciśnienia krwi, spadek częstości akcji serca i arytmię. Możliwe zatrzymanie akcji serca. Ze strony przewodu pokarmowego odnotowuje się nudności, wymioty, zaparcia i jadłowstręt. W ciężkich przypadkach rozwija się zapalenie trzustki lub niedrożność jelit.

Po stronie nerek wykrywa się wielomocz i nefrokalcynozę. Ogólne objawy kliniczne obejmują osłabienie, zmęczenie, odwodnienie, utratę wagi i świąd. Hiperkalcemia z przerzutami do kości może pozostać nierozpoznana przez długi czas, ponieważ lekarze traktują objawy tej patologii jako oznaki progresji raka lub jako efekt uboczny chemioterapii lub radioterapii.

Złamania patologiczne

Złamania patologiczne występują, gdy ponad 50% warstwy korowej ulega zniszczeniu. Najczęściej wykrywane w kręgach, drugie miejsce w częstości występowania zajmują złamania kości udowej, zwykle w okolicy szyi lub trzonu. Charakterystyczną cechą patologicznych złamań kręgów w przerzutach do kości jest wielość zmian (ujawnia się jednocześnie naruszenie integralności kilku kręgów). Z reguły cierpi na to okolica piersiowa lub lędźwiowa. Uszkodzeniu może towarzyszyć ucisk korzeni nerwowych lub rdzenia kręgowego.

Przyczyną patologicznego złamania przerzutów do kości może być niewielki uraz pourazowy, na przykład słaby cios lub nawet niewygodny zwrot w łóżku. Czasami takie złamania wyglądają spontanicznie, to znaczy powstały bez żadnych zewnętrznych przyczyn. Złamaniu może towarzyszyć przemieszczenie fragmentów. Dysfunkcje kończyn w złamaniach kości długich kanalików i zaburzenia neurologiczne w złamaniach kręgosłupa stają się jednym z wiodących czynników pogorszenia jakości życia pacjenta.

Kompresja rdzenia kręgowego

Ucisk rdzenia kręgowego jest wykrywany u 1-5% pacjentów z przerzutowymi uszkodzeniami kręgosłupa. W 70% przypadków przerzuty do kręgów piersiowych stają się przyczyną naruszeń, w 20% - w kręgach lędźwiowych i krzyżowych, w 10% przypadków - w kręgach szyjnych. W przypadku przerzutów do kości można wykryć zarówno ostre (w przypadku kompresji przez fragment kości), jak i postępujące (w przypadku kompresji przez rosnący guz) zaburzenia. W przypadku kompresji przez rosnący nowotwór pacjentów z przerzutami do kości, bóle rosną. Rozwija się osłabienie mięśni, wykrywa się zaburzenia wrażliwości. W końcowym etapie występują niedowłady, paraliż i dysfunkcja narządów miednicy.

Po naciśnięciu fragmentu kości nagle rozwija się obraz kliniczny ucisku rdzenia kręgowego. W początkowych etapach oba typy kompresji są odwracalne (całkowicie lub częściowo). W przypadku braku terminowej opieki medycznej przez kilka godzin lub dni paraliż staje się nieodwracalny. Odpowiednie leczenie w odpowiednim czasie może zmniejszyć nasilenie objawów, ale odzyskanie zdolności do samodzielnego poruszania się obserwuje się tylko u 10% pacjentów z już rozwiniętym porażeniem.

Diagnostyka

Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu (dane dotyczące obecności pierwotnego nowotworu złośliwego), obrazu klinicznego i wyników dodatkowych badań. Brak informacji na temat już zdiagnozowanego raka nie jest powodem wykluczenia przerzutów do kości, ponieważ guz pierwotny może być bezobjawowy. W obecności zaburzeń neurologicznych przeprowadzić badanie neurologiczne. W początkowej fazie badania wykonuj scyntygrafię. Następnie pacjenci są kierowani na badanie rentgenowskie, CT lub MRI kości w celu wyjaśnienia natury i zasięgu zmiany. Aby zidentyfikować hiperkalcemię, przepisz biochemiczne badanie krwi.

Leczenie przerzutów do kości

Taktykę leczenia określa się na podstawie rodzaju i lokalizacji guza pierwotnego, liczby i lokalizacji przerzutów do kości, obecności przerzutów do innych narządów i tkanek, obecności lub braku powikłań, wieku i ogólnego stanu pacjenta. Interwencje chirurgiczne mają charakter paliatywny i są wskazane w przypadku powikłań (złamania patologiczne, ucisk rdzenia kręgowego). Celem operacji przerzutów do kości jest wyeliminowanie lub złagodzenie bólu, przywrócenie funkcji kończyn lub rdzenia kręgowego i stworzenie korzystniejszych warunków do opieki nad pacjentem.

Przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu interwencji chirurgicznej należy wziąć pod uwagę rokowanie. Czynnikami prognostycznymi są powolny wzrost pierwotnego guza, przedłużony okres braku nawrotów, małe przerzuty pojedynczej kości, obecność radiologicznych objawów stwardnienia kości po leczeniu zachowawczym oraz zadowalający stan pacjenta. W takich przypadkach można przeprowadzić rozległe interwencje chirurgiczne (montaż płytek, szpilek, urządzeń Ilizarov).

Przy agresywnym wzroście guzów pierwotnych, częstych nawrotach, wielu przerzutach, zwłaszcza z jednoczesnym uszkodzeniem narządów wewnętrznych, dużą ilością przerzutów do kości, brakiem objawów stwardnienia na zdjęciu radiologicznym i złym stanem pacjenta, nie zaleca się interwencji chirurgicznych na kościach rurkowych, nawet w przypadku patologicznego złamania. W przypadkach, w których interwencja chirurgiczna jest przeciwwskazana, należy stosować oszczędne metody fiksacji (na przykład but derotacyjny do złamania szyjki kości udowej).

Opieka w nagłych przypadkach przerzutów do kości powikłanych kompresją rdzenia kręgowego obejmuje preparaty naczyniowe, środki do poprawy metabolizmu tkanki nerwowej i wysokie dawki deksametazonu. Gdy tkanka nerwowa jest ściskana z powodu wzrostu przerzutów do kości, przeprowadzana jest laminektomia dekompresyjna, a gdy rdzeń kręgowy jest ściskany w wyniku patologicznego złamania kręgów, wykonywane są operacje stabilizujące dekompresję: utrwalanie płytki lub fiksacja transpedikularna, przywracanie kręgów za pomocą cementu kostnego, autoprzeszczepów itp.

Chemioterapia i radioterapia przerzutów do kości są stosowane w procesie skojarzonej terapii zachowawczej, w przygotowaniu do zabiegu chirurgicznego iw okresie pooperacyjnym. W przypadku hiperkalcemii rehydratację przeprowadza się przez dożylny wlew roztworów soli. Pacjentom z przerzutami do kości przepisuje się „diuretyki pętlowe” (furosemid), kortykosteroidy i bisfosfoniany. Efekt terapii trwa 3-5 tygodni, a następnie powtórz leczenie.

Prognoza

Rokowanie w przypadku przerzutów do kości jest korzystniejsze niż w przypadku przerzutów do narządów wewnętrznych. Średnia długość życia wynosi 2 lata. Jakość, aw niektórych przypadkach oczekiwana długość życia zależy od obecności lub braku powikłań, co sprawia, że ​​ważne jest podjęcie środków zapobiegawczych podczas wykrywania przerzutów w kościach szkieletu. Gdy zaleca się przerzuty w kręgosłupie, aby wyeliminować podnoszenie ciężarów i kilka razy w ciągu dnia, aby odpocząć w pozycji leżącej. W niektórych przypadkach na pewnym etapie terapii pojawia się gorset lub uchwyt na głowę. W przypadku porażenia kości udowej w okresie leczenia zaleca się maksymalne rozładowanie kończyny za pomocą laski lub kul. Fizjoterapia w przypadku jakichkolwiek przerzutów do kości jest przeciwwskazana. Pacjenci powinni być poddawani regularnym badaniom w celu wczesnego wykrycia nawrotów choroby.

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/oncologic/bone-metastases

Przerzuty do kości. Czy można je wyleczyć?

Z reguły obecność przerzutów w kościach jest już najtrudniejszym powikłaniem raka u ludzi. Proces poszedł za daleko, a rokowanie na przeżycie jest bardzo słabe.

W tym przypadku pierwotna zmiana przerzutowa nie reaguje na procedury medyczne i nadal wysyła komórki rakowe do różnych tkanek i narządów, w tym kości. Czy możliwe jest wyleczenie osoby na tym etapie raka, specjalista onkolog decyduje indywidualnie.

Skąd pochodzą przerzuty

Pod przerzutami w kościach chodzi o pokonanie elementów raka tkanki kostnej. Przechodzą od pierwotnego skupienia wzdłuż szlaków limfatycznych lub krwiotwórczych. A ponieważ rola struktur mięśniowo-szkieletowych w organizmie każdej osoby jest dość duża, pokonanie kości przez złośliwe nowotwory niezwykle negatywnie wpływa na ogólną jakość życia.

Najczęściej takie powikłanie towarzyszy następującym formom raka:

 • struktury płucne;
 • tarczyca lub gruczoł sutkowy;
 • prostata;
 • struktury nerek.

Jednak przerzuty do kości mogą przemieszczać się z innych narządów dotkniętych procesem nowotworowym. Takie wtórne ogniska są najczęściej diagnozowane w żebrach, kościach czaszki, elementach kręgosłupa, a także w biodrach, barkach lub strukturach miednicy.

Główne powody

U zdrowej osoby komórki kostne są stale aktualizowane. Procesy resorpcji, a także tworzenia kości są przeprowadzane przez stałą pracę osteoblastów i osteoklastów. To właśnie te elementy są bezpośrednio odpowiedzialne za wchłanianie, tworzenie lub niszczenie chrząstki i tkanki kostnej.

Jeśli wystąpi awaria w tym debugowanym mechanizmie, obserwuje się przerzuty do kości, funkcjonowanie tkanki jest zakłócone, staje się przerzutowe. Zdrowe elementy są zastępowane przez pierwiastki rakowe, mechanizmy interakcji osteoklastów z osteoblastami postępują zupełnie inaczej, ich aktywność jest podzielona.

Wśród czynników, które znacznie zwiększają ryzyko wtórnego powstawania zmian chorobowych w kościach, eksperci podkreślają:

 • obecność rozległej sieci naczyniowej wokół głównego ogniska;
 • lokalizacja nowotworu złośliwego - na przykład w przypadku przerzutów do kości rokowanie jest znacznie gorsze w przypadku raka płuca lub odbytnicy;
 • znaczne osłabienie, z wielu powodów, mechanizmów ochronnych organizmu ludzkiego - z powodu innych patologii somatycznych lub niewłaściwie dobranej terapii przeciwnowotworowej;
 • przejście raka do stadium 3B - 4 - w tym okresie pojawienie się przerzutów będzie nieuniknionym objawem;
 • struktura histologiczna guza pierwotnego - naciekowe formy raka są szczególnie podatne na przerzuty;
 • kategoria wiekowa pacjentów chorych na raka - u młodych ludzi procesy metaboliczne są bardziej intensywne, dlatego nawroty nowotworów złośliwych występują częściej i są bardziej nasilone.

Niezależnie od pierwotnej przyczyny powstawania przerzutów do kości, ich leczenie jest zadaniem onkologa. Jednak znacznie go komplikują.

Główne rodzaje przerzutów

Biorąc pod uwagę przeważającą zmianę osteoklastów lub osteoblastów, zwyczajowo rozróżnia się dwa możliwe typy przerzutów do kości - osteolityczne, z przewagą procesów niszczenia tkanek, i osteoplastyczne - z miejscowym zagęszczeniem miejsca.

Jednak w praktyce czyste warianty takiej zmiany są rzadkie, z reguły przeważają mieszane typy ognisk nowotworowych. Częściej są diagnozowane w strukturach z obfitym dopływem krwi.

Aby ustalić obecność przerzutów, a nie innych komórek, nowoczesne procedury diagnostyczne pomagają - na przykład CT, MRI. Aby zapobiec ich wystąpieniu przez specjalistę, zaleca się kompleksową taktykę leczenia.

Symptomatologia

Na wczesnym etapie pojawiania się przerzuty nie przejawiają się w żaden sposób, ale wraz z rozwojem procesu patologicznego rozwijają się charakterystyczne objawy:

 • obecność bólu w przerzutach do kości - ich wygląd tłumaczy się kompresją elementów nerwowych przez coraz większy rozmiar wtórnego ogniska nowotworowego;
 • funkcja motoryczna jest również osłabiona z powodu powstającego ciśnienia śródkostnego;
 • częste złamania patologiczne - tkanka kostna jest tak cienka, że ​​najmniejszy nadmiar obciążenia prowadzi do tego, że następuje złamanie;
 • hiperkalcemia - ogromna ilość wapnia pojawia się w krwiobiegu, ponieważ jego wchłanianie jest upośledzone, stan jest niebezpieczny dla układu sercowo-naczyniowego - uszkodzenie rytmu serca, a także struktur nerkowych - prowokuje ostry niedobór;
 • lokalne modyfikacje - zauważalny wizualnie miejscowy obrzęk lub tworzenie obszarów uszczelnienia w obszarze zmiany nowotworowej;
 • gdy komórki nowotworowe przemieszczają się do struktur kręgosłupa z dalszym tworzeniem się w nich nowotworu wtórnego i jego aktywnym wzrostem, obserwuje się kompleks zespołu kompresyjnego - uciskanie struktur rdzeniowych lub korzeni nerwowych, w niektórych przypadkach wywołuje całkowity paraliż pacjenta z rakiem;
 • zatrucie rakiem - brak apetytu, stała utrata masy ciała, narastające ogólne osłabienie, nadmierne zmęczenie.

Wśród innych objawów przerzutów można wskazać niepowodzenia w działaniu wielu systemów i narządów. Na przykład poważne zahamowanie osoby, aż do zamieszania i zaburzeń charakteru afektywnego. Ponadto mogą wystąpić arytmie, niedociśnienie, wielomocz, naprzemienne zaparcia z biegunką, niedrożność jelit.

Dzięki terminowemu leczeniu pacjentów z chorobą nowotworową i zapewnieniu odpowiedniej opieki medycznej możliwe jest znaczne zmniejszenie powyższych objawów.

Taktyka leczenia

Po potwierdzeniu obecności wtórnych zmian nowotworowych w strukturach kostnych przy użyciu laboratoryjnych i instrumentalnych metod diagnozy, specjalista indywidualnie podejmie decyzję, jak leczyć przerzuty do kości.

Kompleksowa terapia przeciwnowotworowa znacznie ułatwia zdrowie pacjentów chorych na raka, a także przedłuża jego życie. Głównymi celami procedur zalecanych przez specjalistę w leczeniu przerzutów są:

 • ulga w bólu;
 • utrudnianie rozmnażania elementów rakowych, a także, jeśli to możliwe, ich całkowite zniszczenie;
 • eliminacja objawów zatrucia nowotworowego.

Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę nie tylko środki do leczenia przerzutów do kości, ale także pierwotną zmianę nowotworową, z której pochodzą te komórki nowotworowe.

Główne kierunki terapii przeciwnowotworowej:

 • Zastosowanie leków cytotoksycznych - chemioterapia. Pozwala w większości przypadków zatrzymać dalszy postęp procesu patologicznego. Główną wadą tej techniki jest duża liczba skutków ubocznych.
 • Zniszczenie ognisk nowotworowych za pomocą promieni rentgenowskich. W przypadku pojedynczego ogniska wtórnego skuteczność radioterapii jest wysoka, natomiast w przypadku wielu zmian pozwala osiągnąć długoterminową remisję.
 • Interwencja chirurgiczna - jeśli ognisko wtórne jest pojedyncze i znajduje się w obszarze dostępnym do wycięcia, próbuje się je usunąć.
 • Zastosowanie specyficznych środków farmakologicznych, na przykład biofosfonianów. Przyczyniają się do odbudowy struktur kostnych. Skuteczność zwiększa połączenie leków z chemioterapią i radioterapią.

Lecz wyleczenie przerzutów tylko przy pomocy tradycyjnych receptur leków jest mało prawdopodobne. Mogą dobrze uzupełniać główne procedury terapeutyczne, ale nie powinny ich zastępować.

Powiązane wydarzenia

Przy licznych zmianach nowotworowych o charakterze wtórnym w strukturach kostnych, osoba zaczyna być zaburzona przez wyraźny zespół bólowy. Środki podejmowane przez specjalistów mogą nie przynieść zauważalnego rezultatu i wymagane jest zastosowanie odpowiedniej terapii przeciwbólowej.

Do tej pory opracowano schemat stopniowego stosowania środków przeciwbólowych - wraz ze wzrostem intensywności impulsów bólowych zaleca się stosowanie leków z coraz mocniejszych podgrup.

Oprócz środków przeciwbólowych zaleca się również inne leki w celu skorygowania objawów klinicznych - od nudności i wymiotów, od biegunki lub zaparcia, enzymów w celu poprawy wchłaniania pokarmu, kompleksów witaminowych w celu utrzymania siły, hepatoprotektorów w celu poprawy wątroby. Ich wspólnym zadaniem jest sprawienie, by człowiek poczuł się lepiej.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli ocenisz to i udostępnisz w sieciach społecznościowych.

http://pro-rak.ru/metastazy/v-kostyah-mozhno-li-vylechit.html

Czy jest szansa na przeżycie z przerzutami do kości?

Rak jest jedną z najstraszniejszych i najbardziej niebezpiecznych chorób zagrażających ludzkości. Patologie nowotworowe są liczne, rozwijają się nagle, czasem bez wcześniejszych objawów. Ważne jest również, aby pamiętać, że rak w pewnych stadiach może rozprzestrzeniać się po całym ciele, w ten sposób przerzuty pojawiają się w kościach.

W takich sytuacjach nie wolno nam zapominać, że układ kostny odgrywa kluczową rolę w ludzkim ciele. Kości są nie tylko odpowiedzialne za funkcje mięśniowo-szkieletowe, są one przedmiotem akumulacji minerałów, itp. Przerzuty do struktur kostnych są jedną z najcięższych postaci raka.Aby oprzeć się patologii, musisz wiedzieć o tym jak najwięcej.

Co to jest?

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, musisz zrozumieć niuanse procesu przerzutu.

Tak więc termin przerzut w medycynie odnosi się do wtórnego guza pochodzącego z pierwotnego ogniska nowotworu złośliwego. Przerzuty mogą rozprzestrzeniać się po całym ciele, wpływając na pobliskie lub odległe narządy, a także całe systemy, w tym struktury kości.

Ważne jest, aby zrozumieć, że przerzuty w kościach są nowotworem typu wtórnego, ponieważ pierwotny nowotwór jest tym, który pierwotnie pojawił się i wyrósł w kości. Przerzuty dostają się do struktur kostnych i wpływają na nie w wyniku rozprzestrzeniania się złośliwych komórek krwi, które krążą w krwiobiegu limfatycznym lub krwi (limfa i przepływ krwi).

Proces przerzutów występuje głównie w ostatnim i najcięższym, to znaczy czwartym stadium raka. Ponadto, według statystyk, około 80% wszystkich przypadków przerzutów do kości występuje z powodu nowotworów piersi, prostaty, płuc itp.

Innymi słowy, jest to wymienione rodzaje patologii nowotworowych w większości przypadków, które wytwarzają przerzuty, które następnie wpływają na układ kostny i prowadzą do raka kości.

Przyczyny i typy

Jak wspomniano powyżej, główne przyczyny przerzutów i wtórnego raka kości leżą w onkologii narządów. W większości przypadków rozwój patologii występuje w przypadku raka w następującej lokalizacji:

 • w raku piersi;
 • tarczyca;
 • płuca;
 • nerki;
 • ze zwiększonym prawdopodobieństwem przerzutów do kości w raku prostaty;
 • narządy przewodu pokarmowego, głównie żołądka;
 • jajniki itp.

Te typy nowotworów częściej niż inne powodują przerzuty do kości, ale nie oznacza to, że inne rodzaje onkologii nie są zdolne do wywoływania raka kości.

Ponadto niektórzy naukowcy twierdzą, że przerzuty nie wpływają na wszystkie kości. Tworzenie się guzów występuje głównie w dużych strukturach kostnych i pustych kościach. Na ogół można podać charakterystykę porównawczą przez porównanie tworzenia się guza i prawdopodobieństwa przerzutów. Ta cecha jest następująca:

 • W raku piersi, to jest gruczołach piersiowych, częściej występują przerzuty do struktur kostnych kręgosłupa.
 • Przerzuty w żebra, ręce, stopy, a także w kości czaszki pojawiają się głównie podczas globalnych zmian onkologicznych na późnych etapach procesu onkologicznego.
 • Kości asów i ud są kolejnym „ulubionym” miejscem przerzutów. Tłumaczy to fakt, że struktury kości w tych obszarach szkieletu są bardzo masywne.

Jeśli mówimy o przyczynach i typach przerzutów do kości, nie sposób nie wspomnieć o podziale przerzutów na kości na dwa główne typy:

 1. Przerzuty osteoblastyczne - ich charakterystyczną cechą jest fakt powstawania uszczelnień bezpośrednio na powierzchni struktur kostnych.
 2. Przerzuty osteolityczne - ten przypadek zasadniczo różni się od poprzedniego, ponieważ tkanka kostna i sama kość niszczą, proces patologiczny zachodzi od wewnątrz.

Biorąc pod uwagę dwa rodzaje opisywanych przerzutów, można wyróżnić inny powód dla onkologii kości. Aby to zrobić, musisz wiedzieć, że tkanki kostne są stale aktualizowane w ciele zdrowej osoby i zachodzi resorpcja, tworzenie kości i przebudowa. Funkcjonowanie procesu odnowy zależy od aktywności pewnych jednostek komórkowych - osteoklastów i osteoblastów.

U pacjentów z przerzutami nieprawidłowe komórki wnikają w strukturę komórkową kości, upośledzają pracę osteoblastów i osteoklastów. W rezultacie normalna regulacja procesów powstawania, wchłaniania i niszczenia tkanki kostnej jest zakłócana, zdrowe komórki są zastępowane przez komórki chorobotwórcze. Szczególnie trudny proces patologiczny rozpoznaje się, gdy przerzuty dostają się do szpiku kostnego.

Osobną przyczyną rozwoju onkologii, o której warto wspomnieć, są złamania kości. Większość lekarzy zgadza się z teorią, że miejsca złamań, nawet po kilkudziesięciu latach, są bardziej narażone na raka. Zgodnie z tą teorią prawdopodobieństwo uszkodzenia kości przez przerzuty jest wyższe w miejscu, w którym złamanie było kiedyś zlokalizowane.

Ponadto, oprócz zwiększonego prawdopodobieństwa przerzutów dużych kości, kategoria ta obejmuje również struktury kości z obfitym dopływem krwi.

Objawy i objawy

Proces przerzutów do kości ma różne objawy, w niektórych przypadkach obraz kliniczny zależy od tego, gdzie znajduje się guz i rośnie. Chodzi o to, że w niektórych przypadkach w objawach ogólnych pojawiają się nietypowe objawy kliniczne, które są charakterystyczne dla manifestacji raka w niektórych częściach szkieletu.

Ale zanim przejdziemy do takich cech i szczególnych przypadków, warto rozważyć ogólny obraz kliniczny u pacjentów z przerzutami. Na początek warto powiedzieć, że pierwsze etapy rozwoju przerzutów w kościach są całkowicie bezobjawowe. Jedynym znakiem, który nie jest widoczny dla wszystkich, jest zmęczenie i ogólne złe samopoczucie. W miarę rozwoju patologii i wzrostu guza pojawiają się następujące objawy:

 • Ból w przerzutach do kości jest głównym i najbardziej widocznym objawem występującym w 98% przypadków. Zespół bólowy zlokalizowany jest głównie w miejscu, w którym zlokalizowany był nowotwór złośliwy. Z natury i specyfiki bólu są trwałe, mają właściwości zwiększające się podczas wysiłku fizycznego, w ruchu, a także podczas nocnego snu z rozluźnieniem mięśni.
 • Wraz z rozwojem procesu nowotworowego pojawia się obrzęk. Opuchlizna ma również wyraźną lokalizację, otacza guz. Oznacza to, że jeśli mówimy o nowotworze biodrowym w stawie biodrowym, obrzęk będzie wokół tego obszaru. Wyjątkiem jest porażka głębokich struktur kostnych, wtedy obrzęk może być ukryty.
 • Zniekształcenie lub deformacja dotkniętego obszaru. W tym przypadku guz rośnie i wybrzusza się, tworząc rodzaj kopca lub nierówności. Rozmiar zdeformowanego obszaru zależy od wielkości samego nowotworu.

W ogólnym obrazie klinicznym występują również oznaki bezprzyczynowej utraty wagi, stałej niskiej gorączki, letargu, senności, utraty siły, utraty apetytu i nadmiernej potliwości. Wszystkie te objawy kliniczne są niezmiennie obecne w stadiach przerzutów, ponieważ w tym przypadku musimy mówić o ciężkim postępie onkologii.
Ponadto przerzutom struktur kostnych towarzyszą nietypowe objawy, dochodzi do naruszenia następującej natury:

 • Złamania patologiczne - znak kliniczny wchodzi w życie na tym etapie procesu onkologicznego, kiedy pacjent upada ponad 50% warstwy korowej struktur kostnych. W takich przypadkach kości stają się kruche, stawy są kruche. Najbardziej cierpią kręgosłup, kości miednicy i centralne części kości rurkowych. Złamanie może wystąpić w wyniku niewielkiego uderzenia lub nawet gdy ruch się nie powiedzie;
 • Ucisk rdzenia kręgowego - głównie objawy kompresji wpływają na kręgosłup piersiowy. Rzadziej jest to lumbosacral i tylko 10% przypadków - szyjki macicy. Oprócz bolesnych doznań, kompresji towarzyszy stopniowa utrata funkcji mięśniowo-szkieletowych, porażenie kończyn i obszarów ciała, które są kontrolowane przez nerwy w odpowiedniej części kręgosłupa. Istnieje naruszenie krążenia krwi, a także praca układu nerwowego;
 • Hiperkalcemia - rozwija się z powodu nadmiernej aktywności osteoklastów, która powoduje wypłukiwanie wapnia z uszkodzonych kości z uszkodzonych kości, co negatywnie wpływa na czynność nerek. W rezultacie u pacjenta rozwija się wielomocz, ponieważ jednym z powikłań są poważne zaburzenia różnych funkcji organizmu. W wyniku tego dochodzi do naruszeń w układzie nerwowym i sercowo-naczyniowym, nerkach, narządach przewodu pokarmowego.

Jak określić?

Wraz z pojawieniem się odpowiednich objawów i podejrzeniem przerzutów do kości należy skonsultować się z onkologiem. Aby potwierdzić diagnozę, specjalista jest zobowiązany przepisać pacjentowi szereg środków diagnostycznych.

W ramach badania diagnostycznego wymagane było:

 • Radiografia w traumatologii jest pierwszą i najbardziej podstawową procedurą, wyróżniającą się dostępnością i prostotą. Ale promieniowanie rentgenowskie ma jedną poważną wadę - małe guzy nie są widoczne na obrazie, to znaczy na wczesnych etapach metoda ta jest nieskuteczna;
 • Tomografia rezonansu magnetycznego lub rezonans magnetyczny - uzyskanie ogólnego obrazu choroby, w tym zdolność do określenia stopnia uszkodzenia tkanki kostnej z przerzutami;
 • Badanie krwi dla biochemii przeprowadza się głównie w celu wykrycia nadmiernych ilości wapnia we krwi, co wskazuje na hiperkalcemię;
 • Biopsja guza - pobranie próbek tkanki guza w celu przeprowadzenia dalszego badania cytologicznego i histologicznego. Badanie to jest niezbędne do określenia rodzaju guza, ustalenia diagnozy, a następnie zaplanowania leczenia.

Jak leczyć?

Przerzuty do kości - diagnoza jest rozczarowująca, ale nie jest to powód do odmowy leczenia. Nawet jeśli terapia nie gwarantuje powrotu do zdrowia, odpowiednie leczenie przerzutów do kości znacznie łagodzi objawy, poprawia jakość życia pacjenta, a także zwiększa oczekiwaną długość życia.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku przerzutów do kości schemat leczenia zakłada kompleksowe podejście obejmujące:

 • Terapia lekowa - pacjentowi przepisuje się kurs przyjmowania bisfosfonianów. Leki z tej grupy stymulują procesy regeneracyjne w tkankach kostnych. Hamują aktywność osteoklastów i poziom utraty kości;
 • Chemioterapia raka prostaty z przerzutami do kości i innymi rodzajami przerzutów jest jedną z głównych metod leczenia. W tym przypadku stosuje się leki cytostatyczne, które mogą spowolnić lub nawet zatrzymać postęp procesu patologicznego. W niektórych przypadkach następuje nawet zmniejszenie wzrostu guzów;
 • Radioterapia - opiera się na metodzie intensywnego promieniowania rentgenowskiego, która przyczynia się do zniszczenia guzów. W niektórych przypadkach ta metoda jest bardzo skuteczna, być może nawet przenosi onkologię do stanu remisji.

Leczenie obejmuje obowiązkowe zaangażowanie onkologa. Stosowanie środków ludowych przeciwko nowotworom nie jest zalecane, ponieważ takie efekty mogą jedynie pogorszyć stan pacjenta i sprowokować postęp choroby.

Ponadto zaleca się dostosowanie diety, przy tej okazji zaleca się również skonsultowanie się z lekarzem.

Ile żyje?

Przerzuty do kości są rozczarowującą diagnozą, ponieważ w tym przypadku mówimy o trudnym etapie rozwoju onkologii. Jednocześnie bardzo trudno jest przewidzieć oczekiwaną długość życia, ponieważ tutaj należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników.

Mimo to większość lekarzy zgadza się, że przy takiej diagnozie osoba żyje od 3 miesięcy do półtora roku. Ale nawet takich danych nie należy demoralizować, ponieważ nowoczesne metody leczenia raka, pod warunkiem, że są na czas, pragnienie życia i szereg indywidualnych czynników może zwiększyć oczekiwaną długość życia. Ponadto zawsze jest miejsce na cud i początek odpuszczenia.

http://moipozvonochnik.ru/otdely-pozvonochnika/pozvonochnik/metastazy-v-kostyah

Ile żyć, prognozy i czy można wyleczyć przerzuty do kości?

Przerzuty do kości są wtórnym rakiem, który powoduje, że komórki nowotworowe migrują do tkanki kostnej i tworzą nowotwory złośliwe. Przerzuty występują w późniejszych stadiach raka i towarzyszy im ból, zwiększone poziomy wapnia w osoczu krwi, upośledzony przepływ krwi i złamania.

Powody

Pojawienie się mt (przerzutów) w kościach jest spowodowane rozprzestrzenianiem się komórek rakowych przez naczynia krwionośne z pierwotnego narządu dotkniętego chorobą do tkanki kostnej, rozwijając się w nowotwory złośliwe. Najczęściej komórki nowotworowe migrują z pierwotnie dotkniętych tarczycy, gruczołu krokowego i gruczołów sutkowych, płuc, nerek, a także z mięsaków, chłoniaków i chłoniaka Hodgkina. Mniej powszechne przerzuty z szyjki macicy, jajników, przewodu pokarmowego i tkanek miękkich, a bardzo rzadko z innych narządów. Najczęstszą lokalizacją są przerzuty w kościach z obfitym dopływem krwi: kości miednicy, ramion, nóg, klatki piersiowej, kręgosłupa, czaszki, szpiku kostnego i żeber. Nierzadko przerzuty występują w stawie biodrowym, barku i stawach kolanowych. W przypadku raka piersi u kobiet, z rakiem tarczycy, przerzuty do nerek i płuc mogą przejść do procesu wyrostka mieczykowatego, ciała i ramienia mostka, a także kości biodrowej, żeber, miednicy, bioder i ramion.

Nowotwory zakłócają pracę osteoblastów i osteoklastów - dużych wielojądrzastych komórek odpowiedzialnych za regulację struktury i niszczenie tkanki kostnej w procesie odnowy komórkowej.

Interwencja chirurgiczna, złamania patologiczne i inne powikłania przerzutów mogą powodować chylostazę (zastój limfy), co prowadzi do obrzęku. Przerzuty do kości mogą powodować silny ból, na przykład czerniak kręgosłupa lub guz kulszowy, który może uciskać nerw.

Objawy

Główne objawy powodują hiperkalcemię, złamania patologiczne i ucisk kręgosłupa. Istnieje również podwyższona temperatura z powodu aktywnego procesu metabolicznego i przyspieszonego podziału komórek.

Hiperkalcemia

U jednej trzeciej pacjentów przerzuty do kości powodują hiperkalcemię. Wapń, który jest częścią kości, jest uwalniany i dostaje się do krwi podczas erozji. Hiperkalcemia powoduje szereg objawów:

Układ nerwowy:

 • Niestabilność umysłowa;
 • Zahamowanie;
 • Depresja;
 • Zaburzenia psychiczne.

Układ sercowo-naczyniowy:

Przewód pokarmowy:

 • Brak apetytu;
 • Nudności;
 • Wymioty;
 • Wrzodziejące formacje.

Układ moczowy:

 • Zwiększone tworzenie moczu;
 • Niewydolność nerek;
 • Intoksykacja.

Złamania patologiczne

Obszar przerzutowy kości staje się kruchy z powodu nieprawidłowego działania osteoblastów i osteoklastów, co prowadzi do patologicznych złamań. Złamania patologiczne pojawiają się, gdy uszkodzona jest więcej niż połowa zewnętrznej warstwy kości. Złamanie może spowodować słaby cios lub nie może być oczywistego powodu. Zmiany przerzutowe najczęściej dotyczą kręgosłupa udowego, piersiowego i lędźwiowego.

Kompresja kręgosłupa

U do 5% pacjentów z mt w kręgosłupie rozwija się ucisk kręgosłupa, z czego w ponad połowie przypadków przerzuty znajdują się w części kręgowej klatki piersiowej. Rozszerzający się nowotwór lub fragmenty kości ze złamania mogą ściskać rdzeń kręgowy, co prowadzi do często nieodwracalnego paraliżu, jeśli naruszenie nie zostanie wykryte na czas. W przypadku paraliżu, który już się rozwinął, tylko jeden na dziesięciu pacjentów jest w stanie przywrócić funkcje motoryczne.

Jeśli kompresja była ułatwiona przez stopniowy wzrost guza, to objawy kompresji rdzenia kręgowego nie są widoczne przez długi czas, w przeciwieństwie do przypadku, gdy przesunięty fragment kręgu prowadzi do kompresji.

Osteoblasty i osteoklasty są głównymi komórkami zaangażowanymi w normalną odnowę tkanki kostnej. W przypadku przerzutów do kości, allostaza jest zakłócana (zdolność organizmu do reagowania na nietypowe zmiany i homeostazę - samoregulacja), co powoduje, że komórki działają z patologicznym nastawieniem, organizm nie radzi sobie z regulacją procesów komórkowych i w kościach występuje subtotalna zmiana.

Osteoblastyczny

Osteoblasty to szkieletowe komórki budujące, które wypełniają puste obszary, wytwarzają substancję międzykomórkową (macierz) i przekształcają się w komórki kości (osteocyty). Jeśli nieprawidłowość osteoblastów występuje z powodu przerzutów do kości, tworzą się ogniska osteosklerotyczne (inaczej sklerotyczne, tj. Foki) w kościach - takie zaburzenia nazywane są osteoblastami lub blastami, a tworzenie się fok jest procesem osteoblastycznym.

Osteolityczny

Osteolityczne nazywane jest zaburzeniem kości, w którym dochodzi do zniszczenia tkanki kostnej. Co to jest? Osteoklasty niszczą tkankę kostną, aby umożliwić tworzenie nowych komórek kości. Niepowodzenie w ich pracy prowadzi do niekontrolowanego procesu destrukcyjnego, w którym tworzą się dziury w kościach. Kości stają się kruche i łamliwe, łatwo pękają i pękają.

Rzadkie przerzuty w kościach, prowadzące do pojedynczego rodzaju uszkodzenia i manifestacji uszkodzeń najczęściej typu mieszanego, z oznakami zarówno zagęszczenia tkanek w pewnych obszarach, jak i zniszczenia.

Diagnostyka

Aby sprawdzić przerzuty, istnieje szereg procedur diagnozowania na różnych etapach choroby:

 • Scyntygrafia - badanie poprzez wprowadzenie radioaktywnych izotopów w celu uzyskania dwuwymiarowego obrazu, na którym pojawiają się dotknięte obszary, które wyglądają jak białe plamy. Pomaga wiedzieć o obecności przerzutów na wczesnym etapie ich rozwoju;
 • RTG - pozwala zidentyfikować naturę zmiany, zauważalną tylko w późniejszych etapach;
 • Tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny daje trójwymiarowy obraz szkieletu;
 • Biochemiczne badania krwi w celu sprawdzenia poziomu wapnia w osoczu i zdiagnozowania hiperkalcemii;
 • Biopsja - pozwala dokładnie określić złośliwość guzów i dokonać ostatecznej diagnozy.

Leczenie

Leczenie jest przepisywane przez onkologa na podstawie danych z badania krwi, lokalizacji pierwotnych i wtórnych nowotworów, etapu zniszczenia oraz rodzaju uszkodzenia kości (osteoblastyczne i osteolityczne są traktowane inaczej). Głównym celem leczenia jest wyeliminowanie ciężkich powikłań w celu poprawy jakości życia pacjenta. Jeśli kręgosłup i kości bolą, uciekają się do znieczulenia. Jak leczyć przerzuty onkolog określa po wszystkich niezbędnych procedurach diagnostycznych.

Leczenie obejmuje stosowanie leków, takich jak hormony, bisfosfoniany, leki zwiększające odporność oraz miejscowe procedury narażenia: promieniowanie i chirurgia. Aby złagodzić ból, przepisano leki przeciwbólowe. Środki ludowe obejmują wywary z ziół, okłady, w tym środki ludowe na ból, na przykład maść z korzenia żywokostu, która jest traktowana przez zastosowanie na bolesne miejsce.

Operacja

Interwencja chirurgiczna jest wykonywana, jeśli ustąpiły ciężkie powikłania, takie jak złamanie, ucisk kręgosłupa, utrata ruchomości kończyn lub porażenie. Operacyjnie usunięto tworzenie się guza. Jeśli konieczne jest przywrócenie struktury kości, instalowane są sworznie i płytki podtrzymujące. Pokazano, że operacja jest wykonywana z korzystnym obrazem choroby i dobrym ogólnym stanem pacjenta. W innej sytuacji zaleca się używanie urządzeń mocujących do podtrzymywania kości.

Do operacji osteosyntezy (fuzji kości za pomocą stopów metali) zaleca się stosowanie tytanu, aby uniknąć metalozy - utleniania metalu i przenikania jego cząstek do tkanki mięśniowej. W przypadku poważnej deformacji kości po usunięciu guza w niektórych klinikach chirurg plastyczny wykonuje operację plastyczną kości lub endoprotezyczną wymianę stawów.

Chemioterapia

Chemioterapia i radioterapia są przepisywane w celu zabijania komórek nowotworowych i zapobiegania dalszemu rozwojowi przerzutów. Przebieg chemii i promieniowania przygotowuje pacjenta do operacji i wspiera go po nim. Radioterapia nazywana jest radiografią z promieniowaniem jonizującym, która niszczy komórki rakowe, lub podawaniem strontu-89 lub samaru-153. Powikłania po leczeniu wymagają rehabilitacji pod koniec kursu.

Leczenie bisfosfonianami

Leki bisfosfonianowe zapewniają znaczną pomoc w spowalnianiu zmian wtórnych (wtórnych nowotworów) w ogólności, a w szczególności w niszczeniu kości, tłumiąc niekontrolowaną pracę osteoblastów i zapewniając równowagę między procesem destrukcyjnym i odbudowującym.

Preparaty bisfosfonianowe obejmują:

Bisfosfoniany zawierające azot:

 • Alendronian;
 • Pamidronian;
 • Ibandronian

Bisfosfoniany nie zawierające azotu:

 • Thydronate;
 • Klodronian;

Leki zawierające związki azotowe mają większy efekt terapeutyczny niż bisfosfoniany inne niż azot.

Immunoterapia

Zwiększenie odporności służy do rozpoznawania i zwalczania komórek nowotworowych. Leki, które zwiększają odporność, zwiększają liczbę przeciwciał immunologicznych i zwiększają ich zdolność do rozpoznawania i zabijania komórek nowotworowych.

Ilu żyje z przerzutami do kości

Oczekiwana długość życia w przerzutach do kości zależy bezpośrednio od lokalizacji zmian chorobowych, z których przeniesiono komórki nowotworowe. Zasadniczo ustalono przedział czasowy średniej długości życia dla każdego rodzaju raka, ale termin ten nie jest zdaniem, ponieważ w niektórych przypadkach sytuacja zależy od obecności i stopnia komplikacji i istnieje możliwość zatrzymania destrukcyjnych procesów.

Ponadto, w zależności od lokalizacji, guzy w kościach mogą być uleczalne, dlatego wśród pacjentów z przerzutami są tacy, którzy pokonali chorobę. Kwestia tego, ile pozostało do życia, rodzi się w już nieodwracalnym procesie rozwoju guzów przerzutowych, gdy zniszczenie kości jest nieodwracalne.

 • Rak płuc - sześć miesięcy.
 • Rak prostaty - od 1 do 3 lat.
 • Rak piersi - półtora do dwóch lat.
 • Rak nerki - 1 rok.
 • Rak skóry - sześć miesięcy.
 • Rak wątroby - od sześciu miesięcy do roku.
 • Rak prostaty - w przypadku choroby zależnej od hormonów - od 8 miesięcy do półtora roku. W innych przypadkach - około 1 roku.
 • Szpiczak (komórki nowotworowe i plazmatyczne w szpiku kostnym) - od 2 do 3 lat.
 • Rak tarczycy - 4 lata;

Zapobieganie

Przerzuty do kości są mniej niebezpieczne niż przerzuty do narządów mostka i jamy brzusznej. Zaleca się, aby zminimalizować obciążenie dotkniętych obszarów szkieletu, w zależności od lokalizacji przerzutów, użyć kul, często położyć się, nosić gorset podtrzymujący lub uchwyt głowy i nie podnosić ciężarów. Odżywianie powinno obejmować żywność korzystną dla kości i ogólną odporność.

Czy możliwe jest wyleczenie przerzutów do kości? Wczesne wykrycie przerzutów oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń i zaleceń zalecanych przez lekarza zwiększa szanse na pokonanie choroby i uratowanie życia pacjenta.

Wideo: Przerzuty do kości

Anonimowe recenzje

Anonimowy. U mojego przyjaciela zdiagnozowano pierwszy rak piersi, a następnie lityczne przerzuty. Lekarz powiedział jej, że żyją długo z MTS, przyjaciel podróżuje co miesiąc, by ociekać zometą i ogólnie czuje się dobrze.

Anonimowy. Dla mnie też lekarz powiedział, że współczynnik przeżycia z mt w kościach jest wyższy niż w przypadku organów. Były dwie substancje chemiczne, teraz regularnie biorę bisfosfoniany i nadal żyję pełnią życia, więc nie rozpaczaj.

Anonimowy. Moja babcia z przerzutami żyła przez 10 i pół roku, ale ból był kilka złamań, była aktywna, nie siedziała nieruchomo. Dla bólu wzięła morfinę.

http://pro-rak.com/opuholi-kostej/metastazy-v-kostyah/

Czytaj Więcej O Mięsaka

Termin rak oznacza około 100 chorób dotykających organizm.W przypadku chorób onkologicznych charakterystyczny jest niekontrolowany podział zmutowanych komórek w wyniku tworzenia się nowotworu i wpływania na narządy i układy.
Im wcześniej operacja zostanie wykonana w przypadku gruczolaka gruczołu ślinowego, tym mniejsze będzie ryzyko zachorowania na raka. Przecież gruczolak jest łagodnym guzem, a jego zwyrodnienie do złośliwego może wywołać raka języka lub błony śluzowej jamy ustnej.
Wszelkie narastanie na skórze jest zawsze nieprzyjemne, ale gdy osiedlają się pod pachą, stwarza to szczególne trudności. Pod pachami wzrasta wilgotność, dużo potu i gruczołów łojowych.
Według najnowszych danych częstość występowania raka żołądka wzrosła. Jest to złośliwe tworzenie tkanki nabłonkowej, która ma autonomiczny postępujący wzrost.