Choroby onkologiczne są poważnym problemem medycznym i społecznym, ponieważ w ostatnich latach częstość występowania różnych typów nowotworów wzrosła, a istnieje tendencja do ich odmładzania. Jednocześnie prognozy dotyczące przetrwania pozostają na stabilnym poziomie, pomimo ulepszonych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Według statystyk rak żołądka jest częstym nowotworem złośliwym i zajmuje 4 miejsce wśród wszystkich nowotworów, a w strukturze śmiertelności z powodu nowotworów zajmuje 2 miejsce.

Statystyki dotyczące raka żołądka
Według statystyk rak żołądka jest rejestrowany corocznie u około 980 000 pacjentów na całym świecie (75% przypadków pierwotnych jest diagnozowanych w krajach rozwijających się i wschodnich), a około 740 tysięcy osób umiera z powodu tej patologii w ciągu roku. Choroba rozwija się głównie w wieku 50-60 lat, najczęściej wśród mężczyzn. Częstość występowania raka żołądka w różnych krajach jest inna: maksymalne stawki są ustalone w Chinach, Japonii, Europie Zachodniej, minimum - w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach europejskich.

W strukturze śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych rak żołądka zajmuje wysokie pozycje. Najwyższe wskaźniki śmiertelności odnotowano w Kirgistanie, Rosji, Japonii, na niskim poziomie - w Europie, Stanach Zjednoczonych. Jest to związane z poziomem i stylem życia, odżywianiem. Warto zauważyć, że wskaźniki zachorowalności i śmiertelności w

Statystyki raka żołądka w Rosji
Według statystyk rak żołądka przez długi czas zajmuje wysokie pozycje pod względem rozpowszechnienia i śmiertelności. W 2014 r. Było 21 371 nowych przypadków zachorowań wśród mężczyzn i 16441 wśród kobiet, u większości pacjentów patologia była w zaawansowanej formie. Wynika to z faktu, że diagnoza wczesnego stadium jest trudna, poza tym ludność nie dba o swoje zdrowie, a po pojawieniu się niekorzystnych objawów odkłada na później termin powołania lekarza.

Częstość występowania raka żołądka w Rosji w 2014 r. Na 100 000 ludności wynosiła 95,2, warto zauważyć niewielki wzrost wskaźnika, ponieważ w 2004 r. Wynosił on 92,7. Ale jednocześnie częstość występowania raka żołądka zmniejsza się statystycznie każdego roku.

Według statystyk rak żołądka co roku prowadzi do śmierci 10% kobiet i 12% mężczyzn wśród wszystkich osób, które zmarły z powodu nowotworów. Tak więc w 2014 r. 17542 mężczyzn i 13246 kobiet zmarło na raka żołądka. Jednocześnie śmiertelność w pierwszym roku życia po wykryciu patologii jest dość wysoka, ponieważ rak żołądka jest najczęściej diagnozowany w stadium 3-4, w 2014 r. Odsetek ten wynosił 48,7%. Ale warto zauważyć, że pomimo poważnych prognoz, śmiertelność z powodu raka żołądka zmniejsza się każdego roku.

Statystyki dotyczące raka żołądka i prognozy przeżycia
Na długość życia pacjentów z tą chorobą wpływa wiele czynników, w szczególności etap procesu patologicznego:

O stadium charakteryzuje się uszkodzeniem błony śluzowej, na tym etapie w 90% możliwe jest całkowite wyleczenie nawet bez radykalnych operacji brzusznych;
Etap 1 to porażka głębokich warstw błony śluzowej żołądka, mogą występować przerzuty w najbliższych węzłach chłonnych, przewidywania pięcioletniego przeżycia wynoszą 60-80%;
Etap 2 jest związany z porażką warstwy podśluzowej i występowaniem przerzutów w otaczających węzłach chłonnych, pięcioletni wskaźnik przeżycia sięga 50-60%;
Etap 3 obejmuje uszkodzenie wszystkich warstw ściany żołądka i rozwój wielu przerzutów w węzłach chłonnych, pięcioletnie przeżycie wynosi 15-40%;
Etap 4 charakteryzuje się wieloma przerzutami w odległych narządach i tkankach, nawet jeśli na tym etapie zapewniona jest racjonalna terapia, około 95% pacjentów umiera, pięcioletnie przeżycie nie przekracza 5%.

Według statystyk rak żołądka ma niskie wskaźniki przeżycia: średnio pięcioletnie wskaźniki przeżycia na świecie wynoszą 10-20%, maksymalna stopa jest zarejestrowana w Japonii - 53% (wynika to z masowych badań klinicznych populacji), w Europie - 18%, w USA - 21 % Takie dane są spowodowane późnym rozpoznaniem raka żołądka. Chociaż warto zauważyć, że odsetek pacjentów we wczesnych stadiach stopniowo wzrasta, a odsetek pacjentów z zaawansowanymi formami maleje.

http://www.ruonc.ru/statistika-raka-zheludka/

Objawy stopnia 4 raka żołądka przed śmiercią

Rak 4 stopnia

Normalne komórki ciała tracą zdolność do różnicowania się, stają się nietypowe. Istnieje naruszenie struktury tkanek, komórki złośliwe intensywnie się dzielą, guz zaczyna rosnąć w otaczające tkanki. W naczyniach limfatycznych lub krwionośnych złośliwe komórki rozprzestrzeniają się po całym ciele. Zatrzymując się pod wpływem jakichkolwiek czynników w narządzie lub naczyniach, atypowa komórka zaczyna się dzielić, zamienia się w guz, a otaczające tkanki kiełkują z czasem - tak przerzuty pierwotnego guza i rozwój wtórnych ognisk raka.

Oddział Onkologiczny Szpitala Yusupov stosuje innowacyjne metody leczenia raka, specjaliści kliniki profesjonalnie zalecili się w leczeniu guzów skóry, raka piersi, jajników, raka jelita i narządów trawiennych. Specjaliści kliniki są zaangażowani w różne badania i rozwój w leczeniu raka, raka, posiadają międzynarodowe certyfikaty. Szpital Yusupov jest akredytowany do badań klinicznych, co pozwala na stosowanie leków, które nie mogą korzystać z innych instytucji medycznych w Rosji. Stosowanie unikalnych leków pomoże pacjentom szpitala Yusupov zwiększyć oczekiwaną długość życia i jego jakość.

Etapy raka

Nowotwory złośliwe klasyfikuje się według etapów, według objawów klinicznych, histologii, według cech morfologicznych. Stworzono system oznaczeń nowotworów złośliwych, który zawiera pełny opis stanu nowotworu: etap jego rozwoju, reakcję regionalnych węzłów chłonnych, obecność przerzutów:

0 stopień nowotworu - nieinwazyjna postać guza. Rak mieści się w pierwotnych granicach edukacji. Stopień 0 raka jest całkowicie uleczalny.

Rak stopnia 1 - nowotwór złośliwy zaczyna rosnąć, ale nie wpływa na węzły chłonne i odległe narządy. Wyjątkiem jest rak żołądka, który w pierwszym etapie rozwoju wpływa na regionalne węzły chłonne.

Rak w stadium 2 - wczesne wykrycie nowotworu odgrywa ważną rolę w skuteczności leczenia drugiego etapu nowotworu złośliwego. Guz może zacząć przerzutować do węzłów chłonnych (regionalnych) zlokalizowanych w pobliżu dotkniętego narządu, a wzrost komórek w guzie pierwotnym wzrasta. Dobre rokowanie zależy od wielu czynników - wczesnego wykrywania, rodzaju guza, lokalizacji edukacji.

Rak stopnia 3 - postęp nowotworu postępuje, przerzuty występują w regionalnych węzłach chłonnych, jeśli nie ma przerzutów w odległych węzłach chłonnych i narządach - rokowanie jest bardziej korzystne. Rokowanie przeżycia dla każdego typu nowotworu w stadium 3 nowotworu jest różne. Ogromne znaczenie ma nie tylko rodzaj guza, ale także stan zdrowia pacjenta, lokalizacja guza - im bardziej złożony, tym mniejsza szansa na gojenie.

Rak stopnia 4 - ostatni etap raka. Rokowanie w większości przypadków jest negatywne.

Rak stadium czwartego

Rak czwartego stopnia jest końcowym stadium raka. W większości przypadków pierwsze stadia raka są bezobjawowe, a gdy pojawiają się objawy nowotworu złośliwego, najczęściej występuje on w późnym stadium rozwoju. Bardzo często w krótkim okresie następuje szybki rozwój nowotworu - pewne czynniki wpływają na tempo rozwoju nowotworu. Ciąża, stres, uraz, wiek, forma nowotworu mogą wpływać na tempo rozwoju raka. Czwarty etap raka nie może być już wyleczony przez interwencję chirurgiczną z powodu rozprzestrzeniania się procesu nowotworowego. Zaniedbanie procesu nie pozwala wyleczyć pacjenta, ale nowoczesna medycyna pozwala pacjentowi przedłużyć życie pacjenta na kilka miesięcy.

Oznaki stadium raka 4

Oznaki stadium raka 4 są dość wyraźne; W zależności od rodzaju guza i miejsca lokalizacji pojawia się pewna symptomatologia. W przypadku raka jelita grubego, stadium 4 może rozwinąć niedrożność jelit, zaparcia i zaburzyć silny ból brzucha i żołądka. Rak piersi w stadium 4 charakteryzuje się deformacją narządu, cofaniem brodawek sutkowych, pojawieniem się wydzieliny z brodawki sutkowej, oznakami zapaści guza.

Rak 4 stopnia obejmuje pewne kryteria:

szybki wzrost guza.

śmiertelne rodzaje raka: rak trzustki, rak płuc, rak wątroby, rak mózgu, czerniak i inne rodzaje nowotworów.

postępująca choroba nowotworowa z przerzutami do narządów: wątroba, mózg, trzustka, płuca, z uszkodzeniem układu kostnego.

Czy potrafisz pokonać raka 4 stopnie

Leczenie stadium raka 4 jest prawie niemożliwe, guz już kiełkował w otaczającej tkance, przerzuty do odległych węzłów chłonnych i narządów. Leczenie raka w stadium 4 jest bardzo trudne i trudne dla pacjenta, którego stan zdrowia jest już osłabiony. Niemniej jednak zdarzają się przypadki, gdy ciężko chorzy pokonali raka, ponieważ każda osoba jest wyjątkowa, a ich odporność jest inna.

Stopień 4 raka: objawy przed śmiercią

Objawy zależą od etapów, przez które przechodzą pacjenci. Etap drapieżnika jest stanem spowodowanym poważnymi zaburzeniami w pracy ośrodkowego układu nerwowego, skóra blednie i pojawia się sinica skóry. Pacjent jest przygnębiony fizycznie i emocjonalnie. Spada ciśnienie krwi.

Agonia na scenie - to ostatni etap przed śmiercią u pacjentów. Pacjent doświadcza poważnego niedoboru tlenu, co prowadzi do ustania krążenia krwi i zatrzymania oddechu. Agonia może trwać do 3 godzin.

Etap śmierci klinicznej - ciało przestaje funkcjonować, ostatnie procesy metaboliczne zachodzą w komórkach ciała. Scena trwa kilka minut, kończy się biologiczną śmiercią pacjenta.

Leki przeciwbólowe na etapie 4 raka

Objawem, który najwyraźniej wskazuje na rozwój złośliwego guza, jest ból. Aktywnie rosnący guz najczęściej powoduje ból. Ból może być spowodowany uszkodzeniem tkanki nerwowej, rozwojem procesu zapalnego w guzie. Aby ułatwić stan pacjenta, przeprowadzana jest terapia znieczulająca. Jest wyznaczany indywidualnie, biorąc pod uwagę stan pacjenta, może znacznie zmniejszyć intensywność bólu. Znieczulenie w stadium 4 raka:

gdy pojawia się łagodny ból, przepisywane są niesteroidowe leki przeciwzapalne.

ból o średniej intensywności jest leczony za pomocą połączonych leków: ketorolu i innych silnych leków.

silny, wyniszczający ból jest leczony za pomocą silnych leków o zawartości narkotycznej - fentanylu, morfiny, promedolu.

Rak czwartej klasy: oczekiwana długość życia

Podczas prowadzenia skutecznego leczenia, przeżycie pacjentów, w zależności od rodzaju guza, wynosi:

rak czwartego stopnia wątroby - około 5% pacjentów żyje dłużej niż 5 lat.

rak czwartego stopnia jelit - ponad 5 lat żyje 5% pacjentów.

rak czwartego stopnia płuc - ponad 5 lat, przeżywa 10% pacjentów.

rak czwartego stopnia żołądka - 6% pacjentów żyje dłużej niż 5 lat.

rak czwartego stadium trzustki - 10% pacjentów żyje dłużej niż 5 lat.

rak piersi stadium 4 - 15% kobiet przeżywa więcej niż 5 lat.

rak 4 etapy piersi - 15% pacjentów żyje dłużej niż 5 lat.

rak stadium macicy 4 - w zależności od rozkładu procesu odsetek przeżycia wynosi od 3 do 9%.

rak szyjki macicy etap 4 - 8% kobiet żyje dłużej niż 5 lat.

Czwarty etap raka prostaty - ma wysoki odsetek przeżyć pięcioletnich, około 30%.

Departament Nowotworów Szpitala Yusupov w Moskwie prowadzi leczenie nowotworów na wszystkich etapach rozwoju choroby. Centrum diagnostyczne i lekarze z oddziału onkologicznego dokładają wszelkich starań, aby zapewnić terminową pomoc pacjentom onkologicznym. Terminowa wizyta u lekarza może uratować ci życie. Zapisz się na konsultację, możesz telefonicznie.

Nasi specjaliści

Kierownik oddziału chemioterapii ambulatoryjnej, onkolog, chemoterapeuta

Kierownik Kliniki Onkologii, Onkolog, Chemoterapeuta

Onkolog, chemoterapeuta, kandydat nauk medycznych

Etap 4 raka: jak umrzeć?

Onkologia ostatniego etapu jest nieodwracalną zmianą nowotworową organizmu, podczas której dochodzi do nietypowej i niekontrolowanej proliferacji składników komórkowych, a także ich mutacji. Procesowi temu towarzyszy powstawanie wielu przerzutów, które uszkadzają wszystkie główne narządy. Często postępowi raka do stadium 4 nie towarzyszą specjalne nieprawidłowości. Z tego powodu choroba jest diagnozowana zbyt późno.

W tym przypadku wszystkie środki terapii są ukierunkowane wyłącznie na tłumienie objawów i poprawę jakości i długowieczności pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem w stadium 4. Jak umierają tacy pacjenci? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w opisie etapów dalszego rozwoju choroby.

Odmowa i wyniszczenie

Po pierwsze, dzienna racja jest zmniejszona. Wraz z rozwojem wyniszczenia nowotworowego i osłabienia mięśni zmniejsza się zapotrzebowanie pacjenta na pokarm, a także na płyn. Odmowa jedzenia jest pierwszym sygnałem zbliżania się do końcowego etapu onkologii. Z reguły na etapie śmierci pacjent chce być w kręgu krewnych. Nawet gdy pacjent z rakiem jest w śpiączce, lekarze radzą być obecni obok umierającej osoby istnieją dowody na to, że osoba nadal będzie słyszeć bliskich.

Predagoniya i agonia

Faza ta charakteryzuje się naruszeniem funkcjonalności centralnego układu nerwowego, tłumieniem aktywności fizycznej i emocjonalnej, blanszowaniem skóry, obniżaniem ciśnienia krwi. Ten stan w obecności miodu. pomoc może trwać długo. Agonia jest w zasadzie końcową fazą śmierci. Podczas agonii obserwuje się brak równowagi funkcji życiowych, dzięki czemu składniki tkanki są nierównomiernie zaopatrywane w tlen. Niedobór tlenu powoduje ustanie oddychania i przepływ krwi, który jest główną przyczyną śmierci, agonia może trwać około 3 godzin.

Odchylenia w intensywności i użyteczności oddychania

Etapowi przed antagonizmem towarzyszy spadek częstości oddechów i amplitudy. Wynika to z zahamowania procesów metabolicznych i zmniejszenia zapotrzebowania na tlen. Hałas z powodu wdychania i wydechu jest oznaką obecności płynu w płucach. W takich sytuacjach pacjent upraszcza oddychanie, obracając go z boku. Obraz umierania pacjenta jest opisany przez częstotliwość oddychania z tak zwanymi odstępami bezdechu. Aby złagodzić cierpienie, specjaliści mogą zasugerować użycie poduszki tlenowej, która zapewni tlen. Ludzie, którzy opiekują się umierającym pacjentem z rakiem, powinni systematycznie moczyć usta i usta wodą.

Śmierć kliniczna

Śmierć kliniczna nie jest już odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób umierają w stadium 4 raka? ponieważ W tej fazie funkcjonalność organizmu jest zahamowana, dlatego pacjent może być już uznany za martwego. Ta śmierć charakteryzuje się występowaniem minimalnych procesów metabolicznych w składnikach komórkowych. W przypadku innych patologii opisany stan można naprawić (jeśli środki zostaną podjęte w ciągu 6-8 minut), jednak w onkologii przejście na pełnoprawną śmierć jest nieuniknione.

Aby skonsultować się z onkologiem
a zalecenia dotyczące leczenia wypełniają formularz

Oczekiwana długość życia i objawy raka żołądka stadium 4

Jakie są objawy 4. etapu raka żołądka, ilu ludzi żyje z tak potężną diagnozą - te pytania często dotyczą pacjentów z oddziałami onkologicznymi. Ta patologia charakteryzuje się czterema etapami rozwoju.

Aby powiększyć zdjęcie, kliknij je myszką

Długi okres choroby przebiega bez charakterystycznych objawów, dlatego często zdarzają się sytuacje, w których osoba odwiedza lekarza, gdy ma już raka żołądka IV stopnia. Wtedy to nowotwór zaczyna się niekontrolowanie rozwijać, komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się po całym ciele, uszkodzenia występują w pobliskich narządach, wtórne ogniska pojawiają się w miejscach bardzo odległych od lokalizacji pierwotnego nowotworu.

Gastroenterolog Michaił Wasiljewicz:

Wiadomo, że w leczeniu przewodu pokarmowego (wrzody, zapalenie żołądka, itp.) Istnieją specjalne leki przepisywane przez lekarzy. Ale nie będzie o nich, ale o lekach, które mogą być stosowane samodzielnie i w domu. Czytaj więcej

Aby powiększyć zdjęcie, kliknij je myszką

Każdy etap raka żołądka ma swoje własne objawy. Stopniowo stają się coraz ostrzejsi, zaczynając postępować:

 • występują częste zaburzenia żołądkowe;
 • osoba odczuwa sytość nawet po zjedzeniu małej ilości jedzenia;
 • węzły chłonne stają się bolesne i powiększone, gdy cały system jest dotknięty);
 • postępują przerzuty obecne w pobliskich narządach, w płucach, mózgu, wątrobie, trzustce i kobietach w jajnikach pojawiają się niezależne zmiany.

Z tym wszystkim guz może mieć różne rozmiary - zależy to tylko od rodzaju onkologii.

Najbardziej niekorzystną prognozą długości życia jest pacjent z rakiem naciekowym. Osoby o podobnym typie patologii cierpią z powodu silnego bólu: stadium 4 raka żołądka postępuje szybko, czasami potrzeba tylko dwóch miesięcy, aby osoba przestała żyć.

Kiedy zaburza się przepływ pokarmu spożywanego przez żołądek, pacjentom towarzyszą ciągłe wymioty, co powoduje wyczerpanie i szybką utratę wagi. W początkowych sytuacjach możliwa jest wyniszczona wyniszczenie. Często nawet rakowi żołądka w stadium 3 towarzyszy niedokrwistość, utrata siły i bladość skóry.

Nieswoiste objawy

Rak żołądka z przerzutami. przenikając do trzustki lub wątroby, czemu towarzyszy znaczny wzrost otrzewnej. Podobny objaw pojawia się, gdy guz wrasta w przednią ścianę brzucha, a guz jest łatwo wyczuwalny. Przerzuty do wątroby powodują zażółcenie skóry.

Jednocześnie następuje ogólne upojenie produktami żywotnej aktywności edukacji onkologicznej - czasami jest tak wyraźne, że konieczne są poważne środki terapeutyczne.

Diagnostyka

Obecnie technika endoskopowa jest tak rozwinięta, że ​​pozwala na zdefiniowanie takiej patologii, jak rak żołądka w stadium 2. Nie można wykryć innych badań.

Jak określić onkologię żołądka? Główną metodą instrumentalnego badania rozpoznania jest gastroskopia. Specjalista jest w stanie zobaczyć guz nowotworowy podczas badania, aby wykryć strefę infiltracji, wykonać biopsję w celu zorganizowania badania morfologicznego. Rozpoznanie raka żołądka obejmuje również przeprowadzenie badania cytologicznego płukania żołądka w celu wykrycia nietypowych komórek nowotworowych lub ich kompleksów.

Zaniedbana forma onkologii jest wykrywana u prawie jednej trzeciej pacjentów z problemami żołądkowymi. Z tego powodu wymagane jest leczenie paliatywne. Jeśli porównamy różne typy nowotworów onkologicznych, to rak żołądka, nawet o 4 stopnie, nie wspominając o drugim, różni się najkorzystniejszym przyszłym rokowaniem. Taka diagnoza jest ustalana, jeśli istnieją uszkodzenia pobliskich narządów, węzłów chłonnych, obecność przerzutów, które przeniknęły do ​​odległych narządów lub tkanek.

Leczenie chirurgiczne

Ponieważ ten etap onkologii ma charakter paliatywny, operacja jest rzadko stosowana. Terapia nie jest w stanie uratować człowieka przed rakiem, ale poprawia jego życie, zatrzymując na pewien czas postęp choroby.

Jeśli nadal wykonujesz operację, spróbuj przywrócić przepuszczalność jelit, jeśli guz zamknął swoje światło. Obecnie terapia laserowa jest czasami używana do wypalenia guza.

Praktykuje się tworzenie w sposób operacyjny obejścia między jelito cienkie i żołądek. Przywróć więc możliwość przekazywania jedzenia. Czasem do żołądka wszyta jest w tym celu metalowa rurka.

Chemioterapia

Podczas stosowania chemioterapii możliwe jest osiągnięcie pewnej stabilizacji stanu (około połowy przypadków). Za granicą stosuj nowe leki, które mają mniej działań niepożądanych. Korzystając z takiej metody terapeutycznej, można uzyskać dobry wynik, jeśli jest wykonywany jednocześnie z promieniowaniem. Jednakże radioterapia jest zabroniona, gdy organizm jest wyczerpany, ponieważ powoduje spadek odporności.

Terapia paliatywna

Bardziej korzystne rokowanie jest dostępne dla pacjentów z rozpoznaniem raka żołądka 2 stopnie, ale na czwartym etapie patologii pacjenci otrzymują jedynie leczenie objawowe wykonywane przez środki przeciwbólowe. Antybiotyki podaje się również domięśniowo w celu zmniejszenia stanu zapalnego.

Terapię czwartego etapu onkologii żołądka uzupełnia leczenie hormonalne i immunoterapia. Ostatnia opcja to stosunkowo nowa metoda, praktykowana jest tylko przez niektóre kliniki.

Jaka jest oczekiwana długość życia pacjentów z 4. stadium raka żołądka z przerzutami? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wpływają na nią różne czynniki:

 • wiek pacjenta;
 • stan ogólny;
 • rodzaj raka;
 • rozpowszechnienie przerzutów;
 • poprawność leczenia.

Gdy przerzuty dotyczą całego narządu, korzystne rokowanie jest wysoce nieprawdopodobne. Nawet jeśli zostanie przeprowadzone właściwe leczenie, pięcioletnie przeżycie pacjentów wynosi nie więcej niż 20%.

Niektóre kliniki zagraniczne zdołały podnieść tę liczbę do poziomu 40%, stosując innowacyjne techniki w swoich wyspecjalizowanych instytucjach. Tam lekarze stosują zasadniczo odmienne leczenie raka żołądka 4 fazy, co pozwala zachować nadzieję nawet w najbardziej zaniedbanych sytuacjach i żyć znacznie dłużej.

Przybliżone metki leczenia w głównych ośrodkach

Zapobieganie

Eksperci nie ustalili jeszcze wyraźnego powodu, dla którego pojawia się rak. Istnieją jednak czynniki, które wywołują chorobę:

Porady i wskazówki

Wczesna choroba żołądka powoduje, że organizm traci znaczną ilość płynu z powodu krwawienia z żołądka i powtarzających się wymiotów. W raku ludzie tracą apetyt, ponieważ odczucia węchowe i smakowe znikają, ból jest zawsze obecny.

Soki są prawie zawsze bardzo przydatne dla osób, u których zdiagnozowano raka żołądka stopnia 3 lub postać raka żołądka 4 etapy, zwłaszcza gdy nie ma obrzęku. Wskazane jest, aby pić te napoje codziennie przez 2 litry. Oprócz soków zaleca się pić napoje owocowe, kompoty, produkty mleczne, mleko.

Zmęczony bólem brzucha, brzucha.

Zapomniałeś, kiedy był dobry nastrój i jeszcze więcej dobrego samopoczucia?
Tak, problemy trawienne mogą poważnie zniszczyć twoje życie!

Ale jest rozwiązanie: lekarz-gastroenterolog, szef wydziału gastroenterologii Michaił Wasiljewicz Arkhipow opowiada szczegóły.

http://www.formula-zdorovja.ru/simptomatika/rak-zheludka-4-stepeni-simptomy-pered-smertju.html

Statystyki dotyczące raka żołądka

Według danych za 2014 r. Zarejestrowano 980 tys. Nowych przypadków tej patologii onkologicznej. W tym samym okresie odnotowano 740 000 zgonów z powodu raka żołądka. Tradycyjnie uważa się, że mężczyźni cierpią na tę chorobę dwa razy częściej niż kobiety. Statystyki świata pokazują, że najwyższą zapadalność na raka żołądka obserwuje się w krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, a także w Ameryce Południowej, Środkowej i Zachodniej. Jednocześnie ponad 75% nowych przypadków tej choroby odnotowuje się w krajach rozwijających się, czyli ponad 700 tysięcy rocznie.

Statystyki dotyczące raka żołądka w Rosji

Rosja tradycyjnie uważana jest za region o wysokim wskaźniku rozpowszechnienia i śmiertelności z powodu raka żołądka. Statystyki krajowe zawierają dane, że w 2014 r. Zdiagnozowano 36 000 nowych przypadków raka żołądka. Jednocześnie spośród nowo zarejestrowanych przypadków 67,7% znajduje się w ostatnich stadiach choroby. Wynika to z faktu, że dość trudno jest zdiagnozować tę patologię na wczesnym etapie. Rak żołądka rozwija się z reguły na tle zmiany błony śluzowej. Ta patologia nowotworu postępuje szybko i daje przerzuty do najbliższych i odległych narządów. To determinuje nasilenie rokowania i wysoką śmiertelność w raku żołądka. W Rosji wczesna diagnoza nowotworu żołądka jest na niskim poziomie, co wiąże się z brakiem nowoczesnego sprzętu, a nie z najwyższymi kwalifikacjami specjalistów. Ponadto znaczącą rolę w słabo rozwiniętej wczesnej diagnozie odgrywa również fakt, że mieszkańcy naszego kraju nie zwracają uwagi na swoje zdrowie.

W rezultacie w naszym kraju rak żołądka zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich chorób nowotworowych. W szczególności 10% kobiet i 12% mężczyzn umiera na ten nowotwór każdego roku (wśród zgonów z powodu wszystkich złośliwych patologii). Statystyki krajowe sugerują, że w Rosji częstość występowania raka żołądka jest na piątym miejscu wśród powszechnych chorób onkologicznych. Jednocześnie w 2014 r. Całkowita częstość występowania raka żołądka w naszym kraju wynosi 25%. Statystyki w Rosji pokazują, że ta patologia występuje częściej u mężczyzn (32%) niż u kobiet (21%). Guz żołądkowy występuje głównie w wieku powyżej 50 lat. Jednak ostatnio ta patologia jest coraz bardziej powszechna u osób poniżej 40 roku życia. Na szczęście częstość występowania nowotworów żołądka ostatnio spadała. W ciągu ostatniej dekady zapadalność na raka żołądka zmniejszyła się o prawie 25%.

Statystyki dotyczące chorób tła w raku żołądka

W rozwoju raka żołądka główną rolę odgrywa obecność chorób tła, które często poprzedzają pojawienie się procesu onkologicznego. W tych chorobach nabłonek żołądka ulega restrukturyzacji i przekształca się w nietypowe formy tej lokalizacji. W rezultacie kilkakrotne występowanie chorób tła zwiększa ryzyko rozwoju raka żołądka. Najczęściej polipy prowadzą do złośliwych guzów żołądka, które mogą przerodzić się w raka. Gdy niedokrwistość z niedoborem witaminy B12 zwiększa ryzyko rozwoju tego stanu patologicznego. Przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, prowadzące do rozwoju zmian dysplastycznych w błonie śluzowej, jest powszechną chorobą tła. Statystyki odnotowują wysokie ryzyko rozwoju raka żołądka w tle choroby Menetrii, której towarzyszy przerost błony śluzowej. Jedną z najczęstszych chorób nowotworowych żołądka jest choroba wrzodowa, która często przekształca się w postać złośliwą.

Częstość występowania raka żołądka na tle chorób przedrakowych

http://www.oncoforum.ru/o-rake/statistika-raka/statistika-raka-zheludka.html

Jak ludzie umierają na raka żołądka?

Rak jest złożoną i poważną chorobą, która w zaawansowanych przypadkach jest śmiertelna. W ludzkim ciele pojawia się nowotwór złośliwy, który szybko się powiększa, wpływając na nowe tkanki i węzły chłonne. Na ostatnim etapie przerzuty rozprzestrzeniają się na wszystkie narządy, choroby nie można wyleczyć, a pacjent cierpi przed śmiercią.

Główne powody

Częstym nowotworem jest rak żołądka. Występuje złośliwa transformacja komórek tkanki nabłonkowej, wpływa na ściany żołądka. Dokładne przyczyny nowotworu nie zostały ustalone. Ale szanse na zachorowanie zwiększają się, jeśli takie czynniki są obecne w życiu człowieka:

 • alkohol, palenie;
 • fast foody;
 • otyłość;
 • zanieczyszczona ekologia;
 • prace związane z chemikaliami;
 • niewłaściwe leczenie farmakologiczne;
 • zakażenie bakterią Helicobacter pylori.

Aby zapobiec rakowi, musisz zwracać uwagę na swoje zdrowie, przestrzegając zasad:

 • odwiedzaj lekarza regularnie;
 • wziąć biochemię i pełną morfologię krwi;
 • odpowiednio leczyć przednowotworowe ostre, przewlekłe problemy żołądkowe;
 • jeść zrównoważone;
 • Nie nadużywaj alkoholu i dymu.
Powrót do spisu treści

Częste objawy

Pacjenci doświadczają różnych objawów klinicznych, które zależą od lokalizacji guza. Tak więc, jeśli górna część żołądka jest uszkodzona, pojawiają się następujące objawy:

 • bóle serca;
 • odwodnienie;
 • głodzenie białka, które nasila metabolizm azotu i prowadzi do utleniania substancji we krwi.

W wyniku uszkodzenia żołądka krwawienie występuje w środkowej części, a rozwija się niedokrwistość, z dolną częścią wpływającą - biegunką, zaparciem, wymiotami, bólem brzucha, odbijaniem. O małym raku wskazują:

 • przepełnienie, ciężkość w żołądku, wymioty;
 • trudności w połykaniu, ból w okolicy mostka, promieniujący do tyłu;
 • chroniczne zmęczenie i osłabienie z jakiejkolwiek aktywności fizycznej;
 • brak apetytu, szybka utrata wagi;
 • brak postrzegania potraw mięsnych;
 • szybkie nasycenie minimalną ilością jedzenia;
 • ból, który nie ustępuje po przyjęciu posiłku i nie jest łagodzony przez leki.
Powrót do spisu treści

Przewidywania lekarskie

Prawdopodobieństwo powrotu do zdrowia zwiększa się, jeśli guz wykryto we wczesnych stadiach choroby. Inne czynniki również wpływają na pozytywny wynik. Zatem rak pierwszego i drugiego stopnia nie jest leczony we wszystkich przypadkach ze względu na zwiększoną agresywność tkanek złośliwych, co przyspiesza wzrost raka.

Najwyższa śmiertelność występuje w 4 etapach. Jeden przypadek na 100 - diagnozowanie raka żołądka na samym początku rozwoju choroby. Z tej choroby szybko umiera, w większości przypadków, nie żyje pół roku od momentu rozpoznania. Powodem tego jest szybki postęp patologii i stan apatyczny pacjenta. Pięcioletni wskaźnik przeżycia na 1 etapie wynosi 80%, o 2–56%, 3–38%, drugi - 5%. Szanse w tym przypadku rosną, jeśli pacjent nie umrze po upływie 2 lat.

Za pomocą statystyk nie można przewidzieć, co stanie się z osobą z rakiem żołądka, w tym ze względu na różne tempo rozprzestrzeniania się raka. Są też inne indywidualne czynniki wpływające na leczenie. Na przykład dobre zdrowie przed utratą choroby.

Dlaczego umierasz?

W czwartym stadium raka w organizmie zaczynają się nieodwracalne procesy, a uratowanie pacjenta jest prawie niemożliwe. Guz nowotworowy rośnie, szybko staje się ogromny i agresywny. Złośliwe komórki rozprzestrzeniają się, wpływając na inne zdrowe narządy. Aby zmniejszyć ból, przedłużyć życie pacjenta, przepisano chemioterapię i promieniowanie, które zmniejszają agresywność komórek nowotworowych.

Agresywność choroby szpiczaka szybko zabija człowieka.

Pacjenci z chorobą nowotworową umierają z powodu tych komplikacji:

 • onkologia rozprzestrzeniła się po całym ciele;
 • nastąpiło uszkodzenie głównych organów;
 • występowały agresywne formy raka: szpiczak, czerniak.
Powrót do spisu treści

Znaki przed śmiercią

Istnieją powszechne objawy, które występują u pacjenta przed opuszczeniem życia i które charakteryzują etap 4, kiedy prawie wszystkie narządy ciała są dotknięte formacją złośliwą:

 • Przewlekłe zmęczenie, stan senny, dzięki wchłanianiu przez guz dużej ilości energii i składników odżywczych.
 • Apetyt zmniejsza się z powodu ogólnego zatrucia organizmu z powodu wytwarzania toksycznych produktów we krwi przez guz. Ciało nie potrzebuje energii, a pacjent nie chce jeść i pić.
 • Kaszel, ciężki oddech z powodu przerzutów do płuc.
 • Dezorientacja. Występuje z powodu upośledzonego metabolizmu z tkanką mózgową i ciężkim zatruciem. Mogą wystąpić utrata pamięci i halucynacje.
 • Niebieskie kończyny. Ciało próbuje funkcjonować w jakiś sposób, ale pozostaje niewiele mocy. W rezultacie krew wpada do serca, nerek, mózgu. Kończyny zaczynają się ochładzać, stają się niebieskie i blade.
 • Plamy na rękach i nogach, które są związane z upośledzonym krążeniem krwi. Osłabienie mięśni, ruch jest ograniczony, wielu pacjentów staje się całkowicie przykutych do łóżka.
 • Stan śpiączki, który może wystąpić nieoczekiwanie.

W stanie predyagonizmu ciśnienie pacjenta zmniejsza się.

 • Predahony. Występują awarie układu nerwowego, przytępione emocje, skóra na rękach i stopach staje się niebieska, twarz ciemnieje, ciśnienie spada.
 • Agonia Z powodu rozprzestrzeniania się guza, głód tlenu występuje z wolniejszym biciem serca.
 • Śmierć kliniczna. Praca serca zatrzymuje się, a osoba przestaje oddychać.
 • Biologiczna śmierć mózgu.

Śmierć nie zawsze przychodzi szybko. Pacjenci mogą być bardzo bolesni i cierpieć przez długi czas. Jeśli nie ma szans na uratowanie osoby, w celu zmniejszenia cierpienia należy przeprowadzić odpowiednio dobraną terapię, która pomoże żyć dłużej i złagodzić stan. Rak nie jest jeszcze objęty ostatnim stadium raka żołądka w jego zaawansowanej postaci. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej zdiagnozować i rozpocząć leczenie.

http://etozheludok.ru/ventri/onkologia/kak-umirayut-ot-raka-zheludka.html

Statystyki dotyczące raka żołądka

Choroby onkologiczne są poważnym problemem medycznym i społecznym, ponieważ w ostatnich latach częstość występowania różnych typów nowotworów wzrosła, a istnieje tendencja do ich odmładzania. Jednocześnie prognozy dotyczące przetrwania pozostają na stabilnym poziomie, pomimo ulepszonych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Według statystyk rak żołądka jest częstym nowotworem złośliwym i zajmuje 4 miejsce wśród wszystkich nowotworów, a w strukturze śmiertelności z powodu nowotworów zajmuje 2 miejsce.

Statystyki dotyczące raka żołądka

Według statystyk rak żołądka jest rejestrowany corocznie u około 980 000 pacjentów na całym świecie (75% przypadków pierwotnych jest diagnozowanych w krajach rozwijających się i wschodnich), a około 740 tysięcy osób umiera z powodu tej patologii w ciągu roku. Choroba rozwija się głównie w wieku 50-60 lat, najczęściej wśród mężczyzn. Częstość występowania raka żołądka w różnych krajach jest inna: maksymalne stawki są ustalone w Chinach, Japonii, Europie Zachodniej, minimum - w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach europejskich.

Częstość występowania raka żołądka na 100 000 ludności:

http://www.no-onco.ru/lechenie-raka/rak-zheludka/statistika-raka-zheludka.html

Rak żołądka

Zachorowalność i śmiertelność. W większości krajów świata rak żołądka jest klasyfikowany jako szeroko rozpowszechniona forma nowotworów złośliwych. Wśród 80 populacji świata najwyższa zapadalność na raka żołądka na 100 tys.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, wszystkie kraje są podzielone na cztery grupy według częstości występowania raka żołądka:

a) Kraje o największej zapadalności - Japonia, Finlandia, Islandia (65-80 osób na 100 ton. my);

b) Kraje o wysokiej zachorowalności - Kolumbia, Kostaryka, Szwajcaria, Dania (4-50 osób na 100 ton nas);

c) Kraje o niskiej częstotliwości występowania - Kanada, Paragwaj, Tajlandia, USA (20 osób na 100 ton nas);

d) Kraje o najniższej zapadalności - Indonezja, Nigeria (20 osób na 100 ton).

W Japonii rak żołądka stanowi około 50% wszystkich nowotworów złośliwych o różnej lokalizacji (Kurtana A. A.).

Były ZSRR należy do regionów o wysokim wskaźniku zachorowalności (36,9 przypadków) raka żołądka, a w ogólnej strukturze zachorowalności onkologicznej ta lokalizacja nowotworu zajmuje pierwsze miejsce.

Jednocześnie występuje znaczne zróżnicowanie częstości występowania raka żołądka w zależności od różnic terytorialnych; choruje częściej 286

rak żołądka (40,0 przypadków) w Federacji Rosyjskiej na Białorusi rzadziej cierpi na tę formę raka w Uzbekistanie (10,6), Gruzji (11,0), Tadżykistanie (11,2 przypadków). Różnica w częstości występowania raka żołądka w WNP i między republikami wynosi około 4-4,5 razy. Oczywiście tak imponująca różnica powinna być skorelowana z wpływem czynników geograficznych, a populację regionów o wysokim wskaźniku zachorowalności należy przypisać do grupy osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka żołądka, która odegra ważną rolę w diagnozowaniu nowotworu złośliwego na wczesnym etapie.

Azerbejdżan zajmuje miejsce pośrednie pod względem częstości występowania raka żołądka (16,7 przypadków na 100 000 populacji), a pod względem ciężaru właściwego w ogólnej strukturze zachorowalności na raka, ta forma nowotworu w kraju zajmuje pierwsze miejsce.

Najwyższa zachorowalność na raka żołądka występuje w wieku powyżej 60 lat (254 przypadki) i od co najmniej 30 lat (do 0,5 przypadków na 100 tys. Ludności). Rak żołądka jest jedną z niewielu postaci guzów ze stałą tendencją do zmniejszania częstości występowania choroby. Tak więc w ciągu 10-letniego okresu obserwacji (1970–1980) odsetek raka żołądka zmniejszył się z 23,9% w 1970 r. Do 18% w 1980 r., A wskaźnik intensywności brutto z 42,3 do 36,9 przypadków ; wśród mężczyzn zapadalność spadła o 17,8%, a kobiet o 27,4%. (N. P. Napalkov i in.). Na okres od 1985 do 1988-1989. standaryzowany wskaźnik zachorowalności na raka żołądka zmniejszył się u mężczyzn i kobiet w równym stopniu. Ten proces jest najbardziej widoczny w wieku do 60 lat i był praktycznie nieobecny w wieku 70 lat i starszych.

Pomimo przytoczonych różnic we wszystkich wskaźnikach, częstość występowania raka żołądka wśród mężczyzn pozostaje wysoka w porównaniu z populacją kobiet. Częstość występowania raka żołądka dramatycznie wzrasta wraz z wiekiem. W wieku 60-69 lat, w porównaniu do przedziału 30-39 lat, częstość występowania raka żołądka u mężczyzn wzrasta 22,7 razy, a ponad 70 lat 42 razy, u kobiet wzrost ten wynosi odpowiednio 12,7 i 24 razy.

Rak żołądka jest nadal pierwszą przyczyną śmierci populacji z powodu nowotworów złośliwych, jednak ze względu na spadek zapadalności jego udział zmniejszył się z 32% w 1970 r. Do 23,8% w 1980 r. W tym samym czasie odsetek rocznego śmiertelność wśród pacjentów z rakiem żołądka (stosunek liczby pacjentów, którzy żyli krócej niż 1 rok do liczby zarejestrowanych w danym roku przy pierwszym ustalonym rozpoznaniu raka). Wysoki wskaźnik śmiertelności z powodu raka żołądka (50%) odnotowuje się zarówno w całym WNP, jak iw wielu rozwiniętych krajach świata. Wynika to z faktu, że w przeważającej większości przypadków (75-80%) pacjenci z rakiem żołądka są wykrywani i przyjmowani do kliniki w III i IV stadium choroby, co znacznie komplikuje radykalne leczenie tych pacjentów.

Ryzyko i zapobieganie. W ostatnich latach pojawiło się duże zainteresowanie kwestią roli diety w występowaniu nowotworów złośliwych. Ujawnił znaczący związek między stosowaniem pokarmu a rakiem przewodu pokarmowego. Stwierdzono korelację między spożyciem produktów rybnych (zwłaszcza suchych ryb solonych), witaminy C i raka żołądka (Kolonel i in.). Badania laboratoryjne wykazały, że podczas przechowywania ryb gromadzą się w niej toksyczne produkty utleniania lipidów (nadtlenki, aldehydy), które mogą przenosić elementy karcynogenezy. Jak wskazali Kustov, V.I. i in., Rdzenni mieszkańcy Dalekiego Wschodu częściej używają ryb zbieranych różnymi metodami domowymi, a wśród nich rozprzestrzenia się przewlekła choroba raka żołądka i żołądka; Systematyczne spożywanie toksycznych produktów utleniania tłuszczu może powodować przewlekłe choroby żołądka, które stanowią tło dla raka. Należy zauważyć, że głównymi czynnikami ryzyka raka żołądka są solone ryby, marynowane warzywa. Pozytywny związek został ustalony z wędzonym mięsem i smażonymi potrawami (D. Zatula).

Wpływ palenia tytoniu i alkoholu na występowanie raka żołądka pozostaje nieuzasadniony. U osób stosujących alkohol zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka żołądka i nie ma związku z konsumpcją tytoniu (tuńczyki i inne). Ustalono związek między wzrostem częstości występowania raka żołądka a spożyciem ziemniaków, marynowanych warzyw, solonych ryb i zbóż z obranych ziaren (Lowenfels, Andersen). Nitrozoaminy są uważane za substancje rakotwórcze. Mogą być syntetyzowane w organizmie ludzkim z azotanów i amin w kwaśnym środowisku żołądka, a także mogą być spożywane z jedzeniem. Jak wiadomo, nitrozoaminy są używane do konserwacji produktów mięsnych i rybnych. 3-4 benzpyren jest również uważany za czynnik rakotwórczy i jest spożywany z wędzonymi produktami.

Należy zauważyć, że żywność zawsze odgrywała ważną rolę epidemiologiczną w początkach raka żołądka. Dlatego przyjmowanie substancji rakotwórczych z pożywieniem lub ich powstawanie w organizmie pozwala ustalić związek między stosowaniem tych produktów a występowaniem raka żołądka. Jednocześnie należy podkreślić, że epidemiologicznie związek ten był mało badany. Aby potwierdzić rolę żywności w rozwoju raka żołądka, konieczny jest okres badania wynoszący co najmniej 10 lat. W Japonii, której populacja najczęściej używa zbóż, fasoli, ryb i warzyw, częstość występowania raka żołądka, przełyk koreluje pozytywnie ze spożyciem tych pokarmów.

Występuje genetyczna predyspozycja do raka żołądka. Świadczą o tym dane wysokiego ryzyka wśród rodzin pacjentów z rakiem żołądka, pewna przewaga grupy krwi A (Arion A.I., Altshuler BA, itp. Creagan E, Fraumeni J).

Istnieją trzy dziedziczne formy choroby, które w większości przypadków predysponują do rozwoju raka żołądka.

1) Zespół Gardnera - rodzinna polipowatość gruczolakowata przewodu pokarmowego.

Ta patologia jest zaliczana do grupy absolutnych chorób przedrakowych i praktycznie następnego 100% ryzyka nowotworu.

2) Zespół Ling II jest zespołem autosomalnym dominującym z wysokim stopniem penetracji genu (dziedziczny rak jelita grubego niedzielny). W tym przypadku występowanie raka występuje jednocześnie w innych narządach, w szczególności w żołądku.

3) Rodzinny rak żołądka u krewnych pierwszego stopnia, którego ryzyko rozwoju raka żołądka jest 3 razy wyższe niż w populacji ogólnej.

Zwiększoną zachorowalność na raka żołądka i śmiertelność z tego powodu stwierdzono u metalurgów, rybaków, górników, osób pracujących w przemyśle azbestowym i gumowym (Lowefels, Anderson). Górnicy wykazywali znacznie zwiększone ryzyko raka żołądka. Pacjenci ci przez długi czas byli narażeni na pył kopalni węgla i palili papierosy (Ames) przez długi czas.

Badanie morfologii zapalenia żołądka z przewagą procesów proliferacyjnych, a także powierzchownych postaci raka żołądka wykazało, że rozwój procesu nowotworowego ma pewne stadium zaawansowania, pewne etapy zmiany składnika nabłonkowego błony śluzowej, na podstawie których mogą rozwinąć się nowotwory złośliwe (Khonolidze G. B., Yakovleva I. A.). Porównanie danych epidemiologicznych uzyskanych od pacjentów z rakiem żołądka i przewlekłym zapaleniem żołądka, pozwoliło Wolfowi, Lauterowi zidentyfikować wspólne cechy w odniesieniu do grupy społecznej, czynników rakotwórczych, chorób przewodu pokarmowego, przynależności czynników genetycznych do przyczyn wrzodów i raka żołądka w literaturze. pozostaje kontrowersyjny. Większość zachodnich naukowców uważa, że ​​wrzód żołądka nie jest źródłem raka żołądka. Jednak japońscy patolodzy mają odmienne zdanie. Badania Stemmermana i wsp. Wśród Japończyków na Hawajach wykazały, że wrzód i rak żołądka w bliższej części przedsionka mają pewne wspólne cechy. Wrzody tej lokalizacji są częstsze i bardziej niż inne, w połączeniu z metaplazją jelitową; ten ostatni jest charakterystyczny dla raka żołądka. W tym badaniu interesujący jest fakt, że ujawniono wyraźny związek między spożywaniem soli, wrzodów i metaplazji.

Tak więc niektóre przewlekłe choroby żołądka (polipy, przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, niedokrwistość złośliwa, wrzód trawienny) określa się jako choroby przedrakowe, na tle których następnie pojawił się rak żołądka (Stemmennann ttal, Varis K.). Zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody i rak żołądka stanowią
są to oddzielne etapy pojedynczego procesu patologicznego (Elansky N. N.). Pacjenci z powyższymi chorobami są klasyfikowani jako grupa podwyższonego ryzyka, w której wystąpienie raka żołądka jest uważane za najbardziej prawdopodobne (Vasilenko V. X. i in.; Alexandrova NM i in.). Należy zauważyć, że prowadzone obecnie badania profilaktyczne osób z grup wysokiego ryzyka już przynoszą realne rezultaty w identyfikacji początkowych form raka żołądka. Zapobieganie rakowi żołądka powinno mieć na celu przede wszystkim poprawę higieny i kultury żywności. Wczesne wykrywanie i leczenie pacjentów z chorobami przedrakowymi może również stanowić podstawę zapobiegania rakowi żołądka. Biorąc pod uwagę czynniki, które mogą prowadzić do zwiększonej zachorowalności na raka żołądka, konieczne jest, z punktu widzenia wtórnej profilaktyki choroby tej patologii, wybór grupy osób ze zwiększonym ryzykiem raka żołądka. W początkowej fazie badania pomoże to zdiagnozować raka we wczesnym stadium, a tym samym znaczącą poprawę wskaźnika przeżycia pacjentów w odległych okresach.

Anatomia. Żołądek (Ventriculus, S. Gaster) znajduje się prawie całkowicie w lewej połowie jamy brzusznej, przy czym większa część (wpust, dno, część ciała) - w lewym hipochondrium (pod lewą kopułą przepony) i mniejsza część (część ciała, wydział odźwiernika) - w nadbrzuszu właściwym. Żołądek jest podzielony na 3 części anatomiczne - serce, ciało i antrum.

Przednia ściana żołądka jest zakryta po prawej stronie przez wątrobę, po lewej stronie przez żebrową część przepony; część ciała i żołądek odźwiernika bezpośrednio przylegający do przedniej ściany brzucha. Do tyłu żołądka przylegające narządy, oddzielone od jej worka gruczołowego (trzustka, nogi przeponowe, lewy nadnerczy, górny biegun lewej nerki), a także śledziona. Mała krzywizna żołądka jest pokryta lewym płatem wątroby. Większa krzywizna jest ograniczona przez poprzeczną okrężnicę. Część sercowa żołądka i jej dno są połączone z przeponą za pomocą lig. phrenicogastricum dextrum i sinistrum. Pomiędzy mniejszą krzywizną a bramkami wątroby rozciągnięte lig. hepatogastricum. Dno żołądka jest połączone z śledzioną przez lig. gastrolienale. Większa krzywizna żołądka jest połączona z okrężnicą poprzeczną przez początkową część sieci większej (lig. Gastrocolicum).

Powyższe związki anatomiczne żołądka z innymi narządami i układami wpływają na: 1) późniejsze objawy kliniczne raka żołądka; 2) na drodze przerzutów, zwłaszcza wzdłuż więzadeł, łącząc żołądek z innymi sąsiednimi narządami.

Dopływ krwi do żołądka odbywa się przez gałęzie tętnicy nadbrzusza (truncus coeliacus lub art. Caeliaca), pochodzące z aorty. Żołądek ma 2 łuki tętnicze: jeden wzdłuż krzywizny mniejszej (art. Gastrica sinistra z truncus coeliaca i art gastrica dextra z art hepatica communis) łączy się z

nawzajem, tworząc łuk; drugi łuk wzdłuż większej krzywizny, łączący się ze sobą (tworzą arterie aa.gastro-epiploica sinistra (z. a. Lienalis) i a. Dextra (z a. Gastrodudenolis). Ostatnie arterie przechodzą między liśćmi sieci większej.

Żyły, podobnie jak tętnice, biegną wzdłuż mniejszych i większych krzywizn (V. Coronaria Ventriculi wzdłuż mniejszej krzywizny i V. Gastroepiploica dextra i sinistra wzdłuż większej krzywizny), anatomizują się między sobą i wpływają do żyły wrotnej wątroby. Dlatego u pacjentów z rakiem żołądka krwiotwórczy szlak przerzutów pojawia się głównie w wątrobie.

Układ limfatyczny żołądka jest reprezentowany przez naczynia włosowate i naczynia zlokalizowane we wszystkich warstwach jego ściany. Zmieniające się naczynia limfatyczne, tworzące się w warstwach podśluzówkowych, mięśniowych i subherosowych, są kierowane do regionalnych węzłów chłonnych w dwóch kierunkach: od 2/3 szerokości przednich i tylnych ścian żołądka do węzłów chłonnych na mniejszej krzywizny i od 1/3 ściany bliżej dużej krzywizna do węzłów chłonnych danego obszaru (Yu.E. Vyrenkov).

Naczynia odprowadzające limfę z żołądka rozciągają się wzdłuż tętnic żerujących. Tak więc, z 2/3 dolnej części ciała i żołądka, idą one w parze z lewym naczyniem krwionośnym żołądka, od bocznego lewego boku dna i większej krzywizny wzdłuż lewego żołądkowo-epiploicznego i krótkiego żołądkowo-epiploicznego i krótkiego naczynia żołądkowego. Od prawej połowy większej krzywizny żołądka limfa przepływa przez naczynia limfatyczne, które towarzyszą właściwym naczyniom żołądkowo-epiploicznym. Z limfatyny odźwiernikowej przepływa przez naczynia limfatyczne towarzyszące naczyniom żołądkowo-dwunastniczym. Z mniejszej krzywizny, sąsiadujących obszarów cadia i ciała żołądka naczynia limfatyczne przechodzą wzdłuż lewej tętnicy żołądkowej.

Węzły chłonne żołądka w ich lokalizacji topograficznej są podzielone na:

1. Celiakia węzły chłonne (n. 1 coeliaci).

2. Spleniczne węzły chłonne (n. 1 lienalis).

3. Węzły chłonne trzustki (n. 1 pancreatici).

4. Wątrobowe węzły chłonne (n. 1 hepatici).

5. Lewe węzły chłonne żołądka (n. 1 gasrici sinistri).

6. Węzły chłonne serca (n. Lymphatici cardiae).

7. Prawe żołądkowe węzły chłonne (n. 1 gastrici dextri).

8. Odźwiernikowe węzły chłonne (n. 1 pylorici).

9. Węzły chłonne trzustkowo-guzkowe (n. 1 trzustka-dwunastnica).

10. Prawe gastroepiploic węzły chłonne (n. 1 gastro-omentale dextri).

11. Lewe żołądkowo-epiploiczne węzły chłonne (n. 1 gastro-omentale sinistri).

12. Górne krezkowe węzły chłonne (n. 1 mesenterici superiores).

13. Niosące naczynia limfatyczne idą do węzłów chłonnych trzewnych i lędźwiowych.

U pacjentów z rakiem żołądka szlak limfogenny przerzutów nowotworu złośliwego zachodzi przez te układy limfatyczne, co jest ważne dla określenia operatywności przypadków podczas operacji i określenia zakresu rozprzestrzeniania się procesu (ryc. 57).

CHOROBY PRECASTYCZNE STOMACH

Rys. 57. Sposoby wypływu limfy z różnych części żołądka (schemat). I - z części serca (cadia); II - z ciała żołądka; III - z części odźwiernikowej (odźwiernikowej); IV- z ciała żołądka (większa krzywizna); V - z dna odpływu limfy żołądkowej do lewego węzła chłonnego nadobojczykowego, wątroby, jajników.

Mechanizm transformacji normalnych elementów komórkowych błony śluzowej żołądka w komórki nowotworowe nie jest w pełni zrozumiały. Ustalono, że rak nie pojawia się nagle w zdrowym obszarze tkanki: pojawienie się nowotworu złośliwego poprzedza seria zmian, które w pewnym stopniu można nazwać chorobami przedrakowymi. Obejmują one:

1. Przewlekłe zapalenie żołądka.

2. Polipoza żołądka.

4. Niedokrwistość złośliwa, której towarzyszy przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka.

5. Zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, rozwijające się po operacji.

Pacjenci z powyższymi chorobami są klasyfikowani jako grupa podwyższonego ryzyka, w której wystąpienie raka żołądka u nich jest uważane za najbardziej prawdopodobne. Należy zauważyć, że prowadzone obecnie badania profilaktyczne osób z grup wysokiego ryzyka już przynoszą realne rezultaty w identyfikacji początkowych form raka żołądka.

Badania kliniczne ostatnich dziesięcioleci wskazują na znaczenie przewlekłych zmian w błonie śluzowej żołądka w występowaniu raka. Autorzy, którzy badali klinikę przedrakowych chorób żołądka, podejmują próbę stworzenia schematu stopniowego rozwoju raka żołądka. Uważają, że pierwszy okres to zmiany funkcjonalne w żołądku i organizmie jako całości, wynikające z naruszenia zaburzeń korowo-trzewnych.
dzień; drugi okres - zmiany morfologiczne (zapalenie błony śluzowej żołądka, polip, wrzód); trzeci okres to rozwój na tle tych chorób złośliwego guza.

Według N. N. Yelansky'ego zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody i rak żołądka są oddzielnymi etapami pojedynczego procesu patologicznego. LM Shabad rozróżnia następujące etapy rozwoju nowotworu: 1) rozlany, ale nierównomierny rozrost; 2) ogniskowe proliferacje; 3) łagodne guzy; 4) nowotwory złośliwe.

Z morfologicznego punktu widzenia wielocentrycznie powstające limfatyczne liczne ogniska niezapalnego atypowego przerostu niedojrzałego nabłonka z tendencją do wzrostu naciekającego, ale wciąż bez uszkodzenia tkanki, można nazwać przedrakiem.

Zmiany w błonie śluzowej żołądka są uważane za zmiany tła, na których może wystąpić wzrost guza.

Według N. A. Krayevsky'ego obecność zmian tła i zmian pozornych nadal nie wystarcza do rozwoju guza, jest prawdopodobne, że konieczny jest jakiś „decydujący” czynnik (mutagenny).

Przewlekłe zapalenie żołądka, jako czynnik predysponujący do rozwoju raka żołądka, przyciąga uwagę wielu badaczy. Rola przewlekłych podrażnień i zmian strukturalnych w błonie śluzowej żołądka w rozwoju raka żołądka pozostaje bezsporna. Dowodem na to jest częsty rozwój raka w odźwiernikowym obszarze żołądka, który jest najczęściej narażony na przewlekłe podrażnienia. Ponadto długoterminowa obserwacja kliniczna pacjentów z przewlekłym zapaleniem żołądka wykazała, że ​​mieli raka żołądka w odległym odsetku przypadków. Według L. M. Shabad, te formy przewlekłego zapalenia żołądka, którym towarzyszą nierównomierne rozsiane i ogniskowe zmiany rozrostowe z głęboką reorganizacją błony śluzowej, stanowią największe ryzyko raka. Tacy pacjenci, jak ustalono, stanowią ponad 15% wszystkich pacjentów z potwierdzoną morfologicznie diagnozą przewlekłego zapalenia żołądka.

Według niektórych autorów (Savitsky A.I., Melnikov A.V.), 25-75% wszystkich nowotworów występuje na tle przewlekłego zapalenia żołądka. Inni uważają, że hiperplastyczne i zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka przyczynia się do rozwoju raka 3 razy częściej niż u zdrowych.

W przewlekłym zapaleniu żołądka błona śluzowa żołądka ulega zmianie. Lozovsky Yu. M. nazwał te zmiany rozrostem rozregulowania. Obserwowane zmiany w rodzaju ogniskowej proliferacji wskazują nie tylko na naruszenie funkcji wydzielniczej, ale także na zmianę regulacji neurotroficznej procesów regeneracyjnych, która predysponuje do wzrostu guza.

Według A.V. Melnikova schemat transformacji jest następujący: „Przerostowe zapalenie błony śluzowej żołądka - ziarniste zapalenie żołądka - zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka - gruczolaki lub
polipy - rak. Schemat ten pokazuje, że rozwój raka żołądka jest długim procesem.

Przewlekłe rozlane zapalenie żołądka stanowi 50-60% wszystkich przypadków patologii żołądka. Istnieją zapalenie błony śluzowej żołądka:

1. Zwiększone wydzielanie i kwasowość.

2. Normalne wydzielanie i kwasowość (łącznie 40-50 ponad 20-30).

3. Niska wydzielina i kwasowość.

Występuje częściej w przypadku zmian morfologicznych - zanikowego zapalenia żołądka ze zmniejszonym wydzielaniem i kwasowością. Śluz jest przerzedzony. Istnieją jednak obszary wzmocnionej regeneracji nabłonka w postaci ogniskowych wzrostów, z których najczęściej rozwija się rak żołądka. Przedrakowe zapalenie żołądka stanowi około 10% wszystkich nieżytów żołądka; rak na tle zapalenia żołądka występuje u 9-12% pacjentów. Jednocześnie odnotowuje się wyraźne zaburzenia trawienia, dyskomfort żołądkowy, nieprzyjemne odczucia w nadbrzuszu. Nazywa się to „zespołem małych objawów”. Jednocześnie możliwe jest terminowe rozpoznanie nie tylko choroby przedrakowej, ale także początkowej postaci raka.

Zapobieganie. W przewlekłym rozlanym zapaleniu żołądka pokazano: ścisłą dietę, eliminację złych nawyków, leczenie uzdrowiskowe.

Wszyscy pacjenci z zapaleniem żołądka typu Achilia powinni podlegać obserwacji medycznej i badać raz w roku. W przypadku podejrzenia raka, należy zwrócić się do specjalistycznej instytucji.

Przewlekłe ogniskowe zapalenie błony śluzowej żołądka zwykle dotyczy jednej części żołądka (na przykład nazywane jest sztywnym antralnym zapaleniem żołądka).

Zapobieganie i środki terapeutyczne są takie same jak w przypadku rozlanego zapalenia żołądka. W przypadku braku trwałego efektu terapeutycznego wskazana jest resekcja żołądka.

Ci pacjenci są w przychodni i powinni być okresowo badani.

Wrzód żołądka. Nie wszyscy autorzy zgadzają się co do częstości występowania raka żołądka z owrzodzenia. Większość chirurgów uważa, że ​​dość często wrzód przechodzi w raka. Tak więc, według A. S, Fedorejewa, spośród 2525 pacjentów z wrzodami, rak żołądka rozwinął się w 11,6% przypadków; A.V. Melnikov u 200 pacjentów z wrzodami powoduje 18,5% przypadków raka. Jednocześnie, według M. G. Skudnina, rak żołądka z owrzodzenia wystąpił tylko w 1,2% przypadków. Według patologów złośliwa transformacja wrzodu występuje w 2-5% przypadków. Ważne znaczenie patogenetyczne
W rozwoju raka z owrzodzeń często powtarzające się podrażnienia błony śluzowej prowadzą do nasilenia procesów proliferacji i dysregeneracji.

Tak więc pacjenci cierpiący na tę chorobę, zwłaszcza w wieku powyżej 40 lat, powinni być w grupie „podwyższonego ryzyka”, w której najbardziej prawdopodobna jest identyfikacja początkowych postaci raka żołądka.

Częstość występowania raka z wrzodów żołądka wynosi od 2 do 25%. Zgodnie z badaniem histologicznym wyciętych żołądków o owrzodzeniach, rak stwierdza się średnio na 11,5%, a według autopsji 5,5%.

Możliwość rozwoju nowotworu z owrzodzenia wskazuje również obserwacja pacjentów z wrzodem żołądka, którzy przeszli gastroenterostomię; rak w miejscu owrzodzenia wystąpił u 1-16%. W przypadku złośliwej transformacji wrzodu żołądka obserwuje się zmianę objawów klinicznych choroby:

1. Sezonowość ataków znika, okresy remisji są ograniczone.

2. Bóle stają się mniej intensywne, ale stałe i nie zależą od przyjmowania pokarmu.

3. Znacznie zmniejszony apetyt.

4. Rosnąca utrata masy ciała.

5. Bolesność okolicy nadbrzusza podczas badania palpacyjnego jest zmniejszona, czasami pojawia się zespół małych objawów. Ozlokachestvlenie można określić za pomocą prześwietlenia (zmiana trzonu, nieregularne kontury, sztywność, brak perystaltyki, łamanie zmarszczek) i badania gastrokolicheoyoy (niewyraźne krawędzie owrzodzenia, ograniczone małe wywinięcia na obwodzie owrzodzenia itp.), A także badania morfologiczne materiału biopsyjnego. Środki zapobiegawcze powinny obejmować:

1. Systematyczne przestrzeganie diety.

2. Leczenie lekami i spa. Osoby cierpiące na wrzód żołądka powinny być stale monitorowane.

Dysplazja. Dysplazja błony śluzowej żołądka jest obecnie uważana za nowotwór, to znaczy guz. Z tego wynika, że ​​wymaga odpowiedniego stosunku do swoich lekarzy. Ważne jest, aby koncepcje, które zostały niedawno odrzucone, zostały włączone do uzgodnionej klasyfikacji. Są to rak in situ i rak śluzówki przypisywany inwazyjnemu rakowi (LI Aruin, 2002). Taktyka kliniki dla takiej diagnozy określa kategorię (etap) dysplazji.

Wśród stanów przedrakowych i chorób żołądka, stopień prawdopodobieństwa rozwoju raka żołądka jest największym ryzykiem dysplazji błony śluzowej tego narządu. Zgodnie z klasyfikacją Padwy według stopni, istnieją trzy stopnie dysplazji:

1) dysplazja niskiego stopnia;

3) wysoki stopień.

Biorąc pod uwagę, że dysplazja należy do grupy klinicznej z bezwzględnym ryzykiem raka, w konkluzji morfologicznej i diagnozie klinicznej zaleca się szczegółowe rozpoznanie tej patologii. Zatem atrofię przenośną, metaplazję i dysplazję można nazwać trzema etapami prowadzącymi do raka żołądka (E. K. Baranskaya, V. T. Ivashkin). Tabela 10.

Klasyfikacja stanów przednowotworowych i chorób żołądka w zależności od wielkości ryzyka rozwoju dystalnego raka żołądka (E. K. Baranskaya, V. T. Ivashkin, 2002)

http://medic.studio/onkologicheskih-zabolevaniy-lechenie/rak-jeludka-72272.html

Czytaj Więcej O Mięsaka

Testowanie mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 w ramach programu „Poprawa diagnostyki genetycznej molekularnej w Federacji Rosyjskiej” przeprowadza się u pacjentów z nawrotem zaawansowanego raka jajnika wrażliwego na platynę.
Badanie krwi pod kątem markerów nowotworowych wątroby jest jedną z najskuteczniejszych metod diagnostycznych, aby podejrzewać rozwój narządu wydzielniczego w procesie nowotworowym na wczesnym etapie, co znacznie zwiększa szanse na przeżycie.
Podgorączkowa temperatura ciała towarzyszy wielu chorobom, czasem będąc ich jedynym objawem odnotowanym na początkowym etapie rozwoju. Oprócz podwyższonej temperatury, stan ten może nie wykazywać żadnych innych oznak samego siebie, co stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia.
Nowoczesna nauka czy „alchemia”?Istnieje punkt widzenia, zgodnie z którym podczas tworzenia ASD Dorogow działał przy użyciu metod średniowiecznych alchemików.
Być może z tego powodu ASD jest często nazywany eliksirem.